Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:18:09
Powrót do projektu
Pingpong

Ping-pong na Latawcu

status: Zgłoszony


Projekt zakłada postawienie stołu do pingponga dla mieszkańców osiedla Latawiec i całej MDM na terenie obecnego boiska przy ul. Natolińskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0196191072464
szerokość geograficzna: 52.2208992502364

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Natolińska

Istotne informacje o lokalizacji

Inne istotne informacje dot. lokalizacji: teren obecnego boiska przy ul. Natolińskiej, lokalizacja stołu

w miejscu nie kolidującym z innymi elementami zagospodarowania terenu.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

będzie on ogólnodostępny dla wszystkich chętnych z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (np. przestrzeganie ciszy nocnej).


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu tymczasowe zagospodarowanie terenu istniejącego boiska przy ul. Natolińskiej. Projekt z poprzedniej edycji (1311 - Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Latawcu) nie otrzymał wystarczającej liczby głosów. Dlatego - przynajmniej do czasu docelowego zagospodarowania terenu boiska pokrytego asfaltem, z czterema koszami do gry w kosza oraz ze starą bramką - warto przywrócić zlikwidowany kilka lat temu stół do gry w pingponga.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Latawca, MDM oraz najbliższej okolicy brakuje ogólnodostępnych stołów do gry w pingponga. Przy ul. Natolińskiej znajduje się duży nieużywany miejski teren - asfaltowe boisko służące niektórym mieszkańcom do wyprowadzania psów. Warto zatem sprawić by ten teren był używany zgodnie z przeznaczeniem - do uprawiania sportu i rekreacji.

Jest to jednorazowa, niekosztowna inwestycja, która poprawiłaby nie tylko jakość życia wszystkich grup okolicznych mieszkańców, ale wpłynęłaby także na lepszą integrację społeczności lokalnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 15.310,00 zł brutto- zakup stołu do pingponga – 4.200,00 zł brutto

- montaż stołu do pingponga – 900,00 zł brutto

- wykonanie nawierzchni utwardzonej, na której zostanie ustawiony stół. – 10.000,00 zł brutto

- oznaczenia BP (naklejki) – 210,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 15 310,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

naprawy drobnych uszkodzeń – 500,00 zł brutto

- usuwanie graffiti wraz z zabezpieczeniem powierzchni – 450,00 zł brutto

- mycie urządzenia – 152,00 zł brutto (4x38zł)


Całkowity koszt eksploatacji: 1 102,00 zł

Załączniki