Wydział Sportu i Rekreacji_Ursynów - zmiany z 2017-04-28 08:47:28
Powrót do projektu

Samoobrona dla Kobiet

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zajęcia z samoobrony dla kobiet mające na celu podwyższenie ogólnej sprawności fizycznej, naukę specjalistycznych umiejętności samoobrony, naukę zachowań obronnych.

Promowanie innej formy aktywności fizycznej dla kobiet w każdym wieku.

Wzrost świadomości kobiet o ich możliwościach zachowań w sytuacji zagrożenia oraz

Integrację społeczności kobiecej na Ursynowie.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

UCSIR hala sportowa Hawajska - 1 sektor

ul.Dereniowa 48

Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Sala sportowa blisko przystanku autobusowego i I linii metra.

Posiada szatnie , toalety.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.

W zajęciach mogą brać udział kobiety od 18 roku życia.

Pełnoletnie osoby będą musiały zadeklarować brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zajęciach.

W zajęciach jednorazowo może brać udział do 30 osób.


Pełny opis projektu

Bardzo często spotykamy się z agresją we współczesnym świecie, szczególnie w stosunku do kobiet.

Z roku na rok widoczne jest coraz większe zainteresowanie społeczeństwa sposobami stosowania skutecznej obrony w różnych sytuacjach. Zwłaszcza w okolicznościach napadu. Dużo osób chce nauczyć się jak się bronić, aby zabezpieczyć siebie przed atakiem. Dlatego ważne jest, aby szczególnie kobiety, nie tylko pod względem fizycznym ale i psychicznym czuły, że nie muszą być bierne w sytuacji zagrożenia. Jest bardzo dużo klubów w których można trenować samoobronę lub sztuki walki. Zazwyczaj są to grupy mieszane. Kobiety niechętnie ćwiczą z mężczyznami oraz gdy zajęcia prowadzi mężczyzna.

Dostępny jest też kurs samoobrony, który organizowany był przez Straż Miejską. Jednak jest on cykliczny, z ograniczoną liczbą miejsc.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, chciałabym zorganizować zajęcia tylko dla kobiet.

Na Ursynowie potrzebne jest stałe miejsce na regularne zajęcia. Kobiety dzięki temu będą czuły, że cały czas się uczą i doskonalą swoje umiejętności. Zajęcia będą miały na celu pokazanie , ciekawego sposobu na aktywność fizyczną i spędzanie wolnego czasu. Zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach przemocy. Głównym celem będzie nauka samoobrony umożliwiająca obronę siebie i bliskich. Wyćwiczenie zachowań, które wspomogą kobietę w sytuacji zagrożenia. Ogólne usprawnienie, wzrost świadomości jak unikać sytuacji zagrożenia i jak je rozpoznawać. Regularny wysiłek fizyczny dzięki uczestnictwie w programie pozytywnie wpłynie na zdrowie.

W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety o każdym poziomie sprawności.

Instruktorka zajęć z samoobrony powinna spełniać poniższe kryteria : - Być Kobietą :)

- Dyplom Instruktora Samoobrony bądź uprawnienia instruktora systemu samoobrony.

Co najmniej 5 letnie doświadczenie ( udokumentowane ) w prowadzeniu zajęć ruchowych z dorosłymi

- zaświadczenie o niekaralnościInstruktor powinien posiadać swój sprzęt treningowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt samoobrona dla kobiet prze wszystkim wychodzi na przeciw takiemu problemowi jakim jest bezpieczeństwo kobiet.

Jest szansą dla każdej, na zmianę świadomości w zakresie samoobrony, która jest możliwa do wykonania dla każdego człowieka.

Regularny udział w zajęciach pozwoli na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej co bezpośrednio przełoży się na lepszy stan zdrowia każdej uczestniczki.

Kolejną korzyścią udziału w programie będzie integracja społeczności ursynowskiej oraz ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Podsumowując ; te zajęcia pozwolą na wielopłaszczyznowe wsparcie każdej matki, nastolatki,babci,kobiety.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

opłata sali sportowej:

I sektor 1 h - 105 zł

opłata instruktora :

1h - 100 zł

koszt koordynacji projektu i prowadzenia zapisów - 400 zł


Całkowity koszt projektu: 19 875,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki