Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 13:44:07
Powrót do projektu

Czyste powietrze dla Targówka - nasadzenia drzew

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zasadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Targówka. Projekt zgłoszono jako dzielnicowy z założeniem, że w każdej jednostce pomocniczej zasadzone będzie 50 drzew (po 50 na Targówku Mieszkaniowym, na Bródnie, na Zaciszu i na Targówku Przemysłowym ). Miejsca do nasadzeń drzew powinny być zaakceptowane przez mieszkańców i być z nimi skonsultowane.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.049435615277616
szerokość geograficzna: 52.29137282582424

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Po 50 na Targówku Mieszkaniowym, na Bródnie, na Zaciszu i na Targówku Przemysłowym. Lokalizacja do ustalenia w trakcie konsultacji społecznych.

Istotne informacje o lokalizacji

Drzewa powinny być sadzone w pasach drogi lub terenach położonych niedaleko ruchliwych ulic.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa powinny być posadzone na terenach ogólnodostępnych, niewygrodzonych.


Pełny opis projektu

Projekt jest prosty i polega na posadzeniu łącznie 200 drzew na ternach publicznych, najlepiej przy ruchliwych ulicach lub miejscach gdzie jest duża emisja zanieczyszczeń. Dobór gatunkowy roślin powinien zależeć od tego jakie już gatunki występują w okolicy jak również od warunków siedliskowych. Tak by dobrać odpowiednie drzewa do panujących warunków glebowych. Lokalizacja drzew powinna być poprzedzona ankieta wśród mieszkańców gdzie posadzić drzewa. Ankieta powinna zawierać przykładowe lokalizacje zaproponowane przez urzędników tak by posadzenie drzew było możliwe, czyli na terenach bez infrastruktury podziemnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa pełnią kluczową rolę w oczyszczaniu powietrza w mieście. Niestety w 2016 roku mogliśmy zaobserwować wzmożone wycinki drzew na terenie dzielnicy. Drzewa pełnią też ważną rolę społeczną i estetyczną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie jednego drzewa (usługa sadzenia i sadzonka drzewa o obwodzie 18 cm) to około 500 zł.

Koszt 200 drzew - 100 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja posadzonych drzew


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki