Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:07:21
Powrót do projektu

Społeczny i muzyczny Plac Kasztelański - cykl koncertów akustycznych i spotkań sąsiedzkich

Koncerty i spotkania sąsiedzkie w plenerze

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu integrację sąsiedzką mieszkańców Bemowa, a zwłaszcza okolic Placu Kasztelańskiego oraz przywrócenie temu miejscu charakteru lokalnego centrum spotkań poprzez koncerty muzyki akustycznej oraz sąsiedzkie spotkania w cyklu: jak zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9154930710792549154930710793
szerokość geograficzna: 52.231729976956762317299769568

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Plac Kasztelański

Istotne informacje o lokalizacji

W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe najważniejszych linii łączących różne części Bemowa, ścieżki rowerowe, mały parking przed siedzibą Bemowskiego Centrum Kultury.

Projekt będzie realizowany przez Bemowskie Centrum Kultury, w Miejscu Aktywności Lokalnej, o którego utworzenie zabiegają mieszkańcy Bemowa, jeśli już powstanie lub innej lokalizacji wskazanej przez BCK.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Koncerty oraz cykl spotkań będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Bemowa, w szczególności zaś dla mieszkańców Placu Kasztelańskiego i jego najbliższych okolic.


Pełny opis projektu

Plac Kasztelański to jedyny na Jelonkach plac, który spełnia cechy przestrzeni publicznej: jest ogólnodostępny, można z niego bezpłatnie korzystać, jest „czynny” całą dobę, nie jest ogrodzony, nie wyklucza nikogo ze względu na wiek, pochodzenie społeczne, (nie)pełnosprawność i status ekonomiczny. Jest również wpisany w krajobraz urbanistyczny Jelonek, zaprojektowanych jako „miasto-ogród”, czyli samowystarczalna przestrzeń poprzecinana żywymi społecznie terenami zielonymi.

Do tej tradycji odwołuje się projekt. Z jednej strony, przez koncerty akustyczne wybitnych polskich muzyków, a z drugiej przez spotkania sąsiedzkie, ma na celu integrację mieszkańców oraz uczynienie z tego miejsca strefy wspólnej, czyli takiej, w której kształtuje się nowoczesna wspólnota miejska.To projekt artystyczny a zarazem edukacyjny i poznawczy. Podczas cyklu koncertów słuchacze spotkają się z wieloma znakomitymi artystami, ich twórczością, dowiedzą się wielu ciekawostek na temat instrumentów i historii muzyki. To okazja by być blisko muzyki i blisko siebie. Podczas cyklu usłyszeć będzie można czołowych wykonawców z wielu gatunków muzyki akustycznej, kwartety smyczkowe, artystów występujących solo, zespoły a nawet orkiestrę. Wystąpią zespoły prezentujące takie style jak: jazz, gypsy swing, ethno , folk, bluegrass, country, folk, flamenco oraz wykonujące muzykę klasyczną.

Drugim elementem cyklu będą spotkania sąsiedzkie, odpowiadające na pytanie: jak ulepszać współczesne miasta? Będą to m.in..:

- spotkania z ekspertami (pracownikami urzędów/miejskimi aktywistami) wokół najważniejszych tematów związanych z działalnością społeczną na rzecz dzielnicy/miasta, np. planowanie przestrzenne, zieleń, zabytki

- wyjaśnione zostaną najważniejsze procedury, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zaprezentowane przykłady konkretnych działań; spotkania będą także okazją do poznania swoich sąsiadów (sieciowanie pomiędzy samymi mieszkańcami)

- zapewnienie pomocy (logistycznej, informacyjnej itp. w zakresie, w jakim to możliwe w ramach pracy urzędu) przy organizacji takich wydarzeń jak dzień sąsiada, święto ulicy, piknik sąsiedzki

- prowadzenie działań informacyjnych związanych z takimi formami zaangażowania jak budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne

- umożliwienie wymiany informacji i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac Kasztelański jest idealnym miejscem do integracji sąsiedzkiej, tym bardziej, że od niedawna mieści się przy nim siedziba Bemowskiego Centrum Kultury, które w swej pracy od kilku lat bezpośrednio wspiera aktywność mieszkańców. Pomysł cyklu akustycznych koncertów wraz ze spotkaniami sąsiedzkimi, pozwoli zintegrować okolicznych mieszkańców, wyposażając ich zarazem w wiedzę i kompetencje pozwalające na społeczną rewitalizację tej nieco zaniedbanej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

15 000 PLN – wynagrodzenie muzyków (8 koncertów, co dwa tygodnie od czerwca do września)

3 200 zł - wynagrodzenie ekspertów / prelegentów na spotkaniach sąsiedzkich oraz zakup materiałów na spotkania ( 8 x 400zł)


Całkowity koszt projektu: 18 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki