wsurala - zmiany z 2017-06-12 11:57:12
Powrót do projektu

Koncerty i spotkania sąsiedzkie w plenerze

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Projekt ma na celu integrację sąsiedzką mieszkańców Bemowa, a zwłaszcza okolic Placu Kasztelańskiego oraz przywrócenie temu miejscu charakteru lokalnego centrum spotkań poprzez koncerty muzyki akustycznej oraz sąsiedzkie spotkania w cyklu: jak zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9154930710793
szerokość geograficzna: 52.2317299769568

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Plac Kasztelański

Istotne informacje o lokalizacji

W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe najważniejszych linii łączących różne części Bemowa, ścieżki rowerowe, mały parking przed siedzibą Bemowskiego Centrum Kultury.

Projekt będzie realizowany przez Bemowskie Centrum Kultury, w Miejscu Aktywności Lokalnej, o którego utworzenie zabiegają mieszkańcy Bemowa, jeśli już powstanie lub innej lokalizacji wskazanej przez BCK.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Koncerty oraz cykl spotkań będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Bemowa, w szczególności zaś dla mieszkańców Placu Kasztelańskiego i jego najbliższych okolic.


Pełny opis projektu

Plac Kasztelański to jedyny na Jelonkach plac, który spełnia cechy przestrzeni publicznej: jest ogólnodostępny, bezpłatny, „czynny” całą dobę, nie jest ogrodzony, nie wyklucza nikogo ze względu

na wiek, pochodzenie społeczne, (nie)pełnosprawność i status ekonomiczny. Jest również wpisany w krajobraz urbanistyczny Jelonek, zaprojektowanych jako „miasto-ogród”. Do tej tradycji odwołuje się projekt. Z jednej strony, przez koncerty akustyczne polskich muzyków, oraz spotkania sąsiedzkie, ma na celu integrację mieszkańców oraz uczynienie z tego miejsca strefy wspólnej, czyli takiej, w której kształtuje się nowoczesna wspólnota miejska.To projekt artystyczny a zarazem edukacyjny i poznawczy. Podczas cyklu koncertów słuchacze spotkają się z wieloma artystami, ich twórczością, dowiedzą się wielu ciekawostek na temat instrumentów i historii muzyki. Podczas cyklu usłyszeć będzie można wykonawców z wielu gatunków muzyki akustycznej.

Wystąpią zespoły prezentujące takie style jak: jazz, gypsy swing, ethno , folk, bluegrass, country, folk, flamenco oraz wykonujące muzykę klasyczną.Cały projekt jest akustyczny i nawiązuje do ulicznego grania, nie przewiduje konstrukcji scenicznej, ewentualnie podest (wyposażenie BCK). Do projektu można wykorzystać leżaki z projektu kina plenerowego z zeszłej edycji B.P.Drugim elementem cyklu będą spotkania sąsiedzkie, odpowiadające na pytanie: jak ulepszać współczesne miasta?

Będą to m.in..:

- spotkania z ekspertami wokół najważniejszych tematów związanych z działalnością społeczną na rzecz

dzielnicy/miasta, np. planowanie przestrzenne, zieleń, zabytki

- wyjaśnione zostaną najważniejsze procedury, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zaprezentowane

przykłady konkretnych działań; spotkania będą także okazją do poznania swoich sąsiadów

- zapewnienie pomocy (logistycznej, informacyjnej itp. w zakresie, w jakim to możliwe w ramach pracy urzędu) przy organizacji takich wydarzeń jak dzień sąsiada, święto ulicy, piknik sąsiedzki

- prowadzenie działań informacyjnych związanych z takimi formami zaangażowania jak budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne

- umożliwienie wymiany informacji i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami.Promocja ma być włączona w system promocji BCK i Miejsca Aktywności Lokalnej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac Kasztelański jest idealnym miejscem do integracji sąsiedzkiej, tym bardziej, że od niedawna mieści się przy nim siedziba Bemowskiego Centrum Kultury, które w swej pracy od kilku lat bezpośrednio wspiera aktywność mieszkańców. Pomysł cyklu akustycznych koncertów wraz ze spotkaniami sąsiedzkimi, pozwoli zintegrować okolicznych mieszkańców, wyposażając ich zarazem w wiedzę i kompetencje pozwalające na społeczną rewitalizację tej nieco zaniedbanej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Koordynator (wyszukiwanie zespołów ustalenie stawek, ridery techniczne itp.)1500 zł brutto za całość

- Konferansjer (prowadzenie i zapraszanie na wydarzenie oraz prelekcje), 8(Liczba koncertów) x100 zł oraz moderator prowadzący spotkania 8 (liczba spotkań) x 100 zł. Łącznie 1600 zł

- Zespół/wynagrodzenie muzyków 8 (koncertów, co dwa tygodnie od czerwca do września) x 2500 brutto = 20000 zł

- ZAiKS 1600 zł

- Pracownik ochrony 8 (koncertów)x100 zł= 800 zł

- Wynagrodzenie ekspertów / prelegentów na spotkaniach sąsiedzkich oraz zakup materiałów na spotkania ( 8 x 400zł)= 3200 zł


Całkowity koszt projektu: 28 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki