Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-27 10:50:27
Powrót do projektu

ŚCIEŻKA DLA JEZIORKA CZERNIAKOWSKIEGO

status: ZgłoszonyTrwa ocena


zabezpieczenie rezerwatu przed wjazdem samochodów, schody na plażę i z nasypu ul. Statkowskiego, zarybianie sandaczem i węgorzem, przeprawa łodzią przez Jeziorko, nasadzenie drzew, żywopłotu z dzikiej róży, instalacja kopuł wiklinowych, koszenie łąk, rejsy i wycieczki edukacyjne, sprzątanie terenu i opróżnianie koszy, wc, likwidacja wysypisk, Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego, strona www fb, warsztaty etnologiczne, wystawa edukacyjna

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0718631744385
szerokość geograficzna: 52.1934130162363

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną: rejon ulic: Wolicka, Czerniakowska, Bernardyńska, Gołkowska, Statkowskiego, Santocka, Kaloryczna, Jeziorna, Augustówka, Antoniewska)

Istotne informacje o lokalizacji

Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, znajduje się w 100% na terenie należącym do m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania na zasadach określonych w Planie Ochrony. Korzystanie ze ścieżki edukacyjnej jest ogólnodostępne i bezpłatne, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla grup.

Teren jest całkowicie otwarty i dostępny dla wszystkich 24 h/365 dni.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja telefoniczna/mailowa, konieczna tylko w przypadku działań edukacyjnych dla grup o określonej max. liczbie uczestników, limitowanej ilością zająć zakładanych w projekcie i możliwych do wykonania w sezonie. Działanie posiadać będzie odniesienie w internecie (FB, www) które umożliwi wirtualne uczestnictwo ludziom z całego świata.


Pełny opis projektu

Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na powierzenie zadania publicznego:1. Zabezpieczenie rezerwatu przed nielegalnym wjazdem pojazdów poprzez ustawienie szlabanów i poprawę ustawienia słupków ograniczających skrajnię ulic graniczących z rezerwatem

2. Budowa drewnianych schodów na plażę przy ul. Jeziornej i schodów prowadzących z nasypu ul. Statkowskiego za mostem, w prawo w kierunku przystani wędkarskiej. Budowa 12 ciągów stopni drewnianych w wąwozikach erozyjnych skarpy prowadzących do pomostów wzdłuż ul. Jeziornej

3. Uruchomienie przeprawy łodzią rekreacyjną o napędzie siłą ludzkich mięśni poprzez pedałowanie pasażerów na stacjonarnym rowerze i zastosowaniu jako pędnika bocznych kół łopatkowych, w miejscu dawnego mostu na wysokości ul. Goraszewskiej. Drewniany tradycyjny prom ma działać w czasie pogody: maj, czerwiec, wrzesień, październik: w weekendy, w lipcu i sierpniu codziennie w godzinach: od 12 do 20

4. Działania ochronne dla świata zwierząt i roślin:

a. zarybianie podchowanym narybkiem sandacza (1000 szt) i węgorza (1500 szt)

b. utrzymywanie naturalnych łąk poprzez koszenie ok. 10 ha

c. odbudowa naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie 250 szt.drzew rodzimych gatunków

d. nasadzenie żywopłotu z dzikiej róży (2 tyś szt. sadzonek rosa canina) wzdłuż ul. Jeziornej na odcinku ok 500 m

e. nasadzenie 4 kopuł wiklinowych o średnicy ok. 6 m po zachodniej stronie Jeziorka

f. konserwacja, czyszczenie, remonty zainstalowanych nad Jeziorkiem 60 budek lęgowych dla ptaków, karmników dla ptaków i zwierząt i pływającej platformy lęgowej dla rybitw

5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:

a. realizacja 50 rejsów

b. realizacja 50 wycieczek

6. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:

a. bieżące utrzymanie czystości terenu ze śmieci rozproszonych i opróżnianie 100 koszy na śmieci, sprzątanie terenu rezerwatu i otuliny z wysypisk i wywóz odpadów

b. wynajem i serwis wc: 4 szt.

c. konserwacja i uzupełnianie uszkodzonej infrastruktury

7. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB.

8. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

9. Przeprowadzenie kwerendy i warsztatów etnologicznych, Tymczasowy Zakład Fotograficzny, album

10. Wykonanie wielkoformatowej wystawy edukacyjnej pt.: Przyroda Jeziorka Czerniakowskiego i plakietek pamiątkowych dla uczestników zajęć edukacyjnych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak schodków w ciągach pieszych na skarpie powoduje erozję terenu, utrudnia komunikację i stanowi zagrożenie dla użytkowników.

Prom będzie stanowił wielką atrakcję i pełnił rolę edukacyjną

Zarybianie jest potrzebne ze względu na deficyt drapieżników.

Aby zapobiec pożarom łąk należy wykaszać nieużytki.

Aby powrócił las należy dosadzić drzewa.

Różany żywopłot stworzy barierę optyczną w najwęższym pasie terenu rezerwatu

Kopuły wiklinowe są bardzo oczekiwane.

Sprzątnięcie wysypisk śmieci i ustawienie WC jest konieczne.

Należy utrzymywać w dobrym stanie infrastrukturę.

Realizacja działań edukacyjnych podniesie poziom kultury użytkowników.

Strażnik jest gwarancją skuteczności projektu.

Wystawa przyniesie efekt edukacyjny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zabezpieczenie rezerwatu przed nielegalnym wjazdem pojazdów poprzez ustawienie szlabanów i poprawę ustawienia słupków ograniczających skrajnię ulic graniczących z rezerwatem - 16 000 zł

2. Budowa drewnianych schodów na plażę przy ul. Jeziornej na wysokości ul. Kąpielowej i schodów prowadzących z nasypu ul. Statkowskiego za mostem, w prawo w kierunku przystani wędkarskiej. Budowa 12 ciągów stopni drewnianych w wąwozikach erozyjnych skarpy prowadzących do pomostów wzdłuż ul. Jeziornej - 22 000 zł

3. Uruchomienie przeprawy łodzią w miejscu dawnego mostu na wysokości ul. Goraszewskiej. Drewniany tradycyjny prom ma działać w czasie pogody: maj, czerwiec, wrzesień, październik: w weekendy, a w lipcu i sierpniu codziennie w godzinach: od 12 do 20 - zatrudnienie przewoźnika 15 500 zł + koszt wypożyczenia łodzi: 10 000 zł = 25500 zł

4. Działania ochronne dla świata zwierząt i roślin:

a. zarybianie podchowanym narybkiem sandacza (1000 szt) i węgorza (1500 szt) - 15 000 zł

b. utrzymywanie naturalnych łąk poprzez koszenie ok. 10 ha - 10 000 zł

c. odbudowa naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie ok. 250 szt.drzew wraz z zabezpieczeniem nasadzeń przed zgryzaniem przez zwierzęta - 10 000 zł

d. nasadzenie żywopłotu z dzikiej róży (2 tyś szt. sadzonek rosa canina) wzdłuż ul. Jeziornej na odcinku ok 500 metrów - 5000 zł

e. nasadzenie 4 kopuł wiklinowych o średnicy ok. 6 m - 14000 zł

f. konserwacja, czyszczenie, remonty zainstalowanych nad Jeziorkiem 60 budek lęgowych dla ptaków, karmników dla ptaków i zwierząt i pływającej platformy lęgowej dla rybitw - 5000 zł

5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:

a. wypożyczenie łódek i sprzętu ratunkowego (koła, kamizelki, rzutki) 50 h x 150 zł = 7500 zł

b. zatrudnienie dwóch przewodników: 50 rejsów x 200 zł x 2 os = 20 000 zł

c. obstawa WOPR: 50 rejsów x 150 zł = 7500 zł

d. zatrudnienie przewodnika na wycieczki: 50 wycieczek x 200 zł = 10 000 zł

e. zatrudnienie koordynatora działań edukacyjnych: 3000 zł

6. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:

a. bieżące utrzymanie czystości terenu ze śmieci rozproszonych i opróżnianie koszy, sprzątanie terenu rezerwatu i otuliny z wysypisk i wywóz odpadów - 12 000 zł

b. wynajem i serwis wc: 4 szt.= 12 000 zł

c. konserwacja i uzupełnianie uszkodzonej infrastruktury - 5 000 zł

7. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB. 30 000 zł

8. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych - 3000 zł

9. Kwerenda etnologiczna wspomnień mieszkańców Czerniakowa, Sadyby i Siekierek o życiu i historiach z nad Jeziorka Czerniakowskiego (3 m-ce) i wydanie albumu pamiątkowego w nakładzie 500 szt. Tymczasowy Zakład Fotograficzny - 4 odsłony: 24 000 zł

10 .Wykonanie wielkoformatowej wystawy edukacyjnej i plakietek pamiątkowych dla uczestników zajęć edukacyjnych - 10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 266 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy na śmieci: 100 szt x 10 zł x 12 mc = 12 000 zł

konserwacja i utrzymanie infrastruktury = 10 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 22 000,00 zł

Załączniki