Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-01-31 14:12:31
Powrót do projektu

Skwer Krasińskiego

status: Zgłoszony


Stworzenie Skweru wzdłuż ul. Krasińskiego,

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Teren wzdłuż ul. Krasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Powązkowską a ul. Broniewskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, otwarty 24 godziny na dobę.


Pełny opis projektu

Stworzenie koncepcji skweru Krasińskiego wraz z projektodawcą nieodpłatnym udziałem projektodawcy (wnioskodawcąwnioskodawcy

), w miejscach stycznych spójnej z projektem Zieleń i Rekreacja na Żoliborzu Południowym. Teren ten ma być przeznaczony do miłego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez każda grupę wiekową. Kręta ścieżka da możliwość długich spacerów na odcinku o długości blisko 1000 metrów. W skład projektu wchodzi również wstawienie ławek, zamontowanie latarni, koszy na śmieci, pergoli, boiska do gry w badmintona, poideł dla ludzi i zwierząt, Zniwelowanie schodów przy ul. Broniewskiego i wyrównanie tego terenu.

Dopuszcza się modyfikację sposobu zagospodarowania terenu w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wskazane w załączeniu działki są terenami poglądowymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Żoliborz Południowy cierpi na duży deficyt terenów zieleni urządzonej. Dzika zabudowa nie postawiła zbyt wiele terenów, które mogłyby być tak zagospodarowane.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Stworzenie projektu (nieodpłatny udział projektodawcy tego wniosku obowiązkowy) - około 25 000 zł

ścieżka żwirowo - gliniasta - 50 zł m2 * 1000 metrów około 2 metry szerokości = 106 000 zł

ławki - 1200 zł * 20 sztuk = 24 000 zł

kosze na śmieci 800 zł * 10 sztuk = 8 000 zł

latarnie - 5000 zł sztuka * 20 sztuk = 100 000 zł

boisko do badmintona - 3 000 zł * 2 = 6000 zł

poidełka (fontanna dla dorosłych i zwierząt) - 6000 zł * 4 sztuki = 24 000 zł

huśtawki 3000 zł * 5 sztuk = 15 500 zł

pergole z daszkiem 8 000 * 3 sztuki = 24 000 zł

mała architektura (drewniane siedziska, podesty do chodzenia po nich siedzenia i leżenia) 65 000 zł

zieleń ozdobna (byliny, trawy ozdobne, krzewy, kwiaty, w układach regularnych i krajobrazowych) - 80 000 zł

Podane kwoty są szacunkowe.

Ewentualne pozostałe środki w wyniku przetargu zostaną przeznaczone na dołożenie elementów zgodnych z koncepcja projektu.


Całkowity koszt projektu: 477 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, podlewania roślinności, konserwacji - około 5000 zł miesięcznie


Całkowity koszt eksploatacji: 50 000,00 zł

Załączniki

  • Skwer Krasińskiego.JPG