Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-26 15:04:26
Powrót do projektu

Skwer Krasińskiego

status: Zgłoszony


Stworzenie Skweru wzdłuż ul. Krasińskiego,

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Teren wzdłuż ul. Krasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Powązkowską a ul. Broniewskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, otwarty 24 godziny na dobę.


Pełny opis projektu

Stworzenie koncepcji skweru Krasińskiego wraz z nieodpłatnym udziałem projektodawcy (wnioskodawcy

), w miejscach stycznych spójnej z projektem Zieleń i Rekreacja na Żoliborzu Południowym. Teren ten ma być przeznaczony do miłego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez każda grupę wiekową. Kręta ścieżka da możliwość długich spacerów na odcinku o długości blisko 1000 metrów. W skład projektu wchodzi również wstawienie ławek, koszy na śmieci, pergoli, boiska do gry w badmintona, poidła dla ludzi i zwierząt, Zniwelowanie schodów przy ul. Broniewskiego i wyrównanie tego terenu.

Dopuszcza się modyfikację sposobu zagospodarowania terenu w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wskazane w załączeniu działki są terenami poglądowymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Żoliborz Południowy cierpi na duży deficyt terenów zieleni urządzonej. Dzika zabudowa nie postawiła zbyt wiele terenów, które mogłyby być tak zagospodarowane.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Stworzenie projektu (nieodpłatny udział projektodawcy tego wniosku obowiązkowy) - około 25 000 zł

ścieżka żwirowo - gliniasta - 240 zł m2 * 1000 metrów około 2 metry szerokości zł/m2 * 500 mb (o szerokości 2 m) = 240 000 zł

ławki - 1500 zł * 20 sztuk = 30 000 zł

kosze na śmieci 1200 zł * 10 sztuk = 12 000 zł

boisko do badmintona - 3 000 zł * 2 = 6000 zł

poidełka (fontanna dla dorosłych i zwierząt) - 8000 zł * 1 sztuka = 8000 zł

huśtawki 3000 zł * 5 sztuk = 15 500 zł

pergole z daszkiem 8 000 * 2 sztuki = 16 000 zł

mała architektura (drewniane siedziska, podesty do chodzenia po nich siedzenia i leżenia, wygrodzenia trawników) 65 000 zł

zieleń ozdobna (byliny, trawy ozdobne, krzewy, kwiaty, w układach regularnych i krajobrazowych, żywopłoty) - 60 000 zł Dopuszcza się modyfikację sposobu zagospodarowania terenu w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Przebudowa schodów z projektem organizacji ruchu 7500 zł

________________________________________

Całkowity koszt projektu: 477 500485 000,00 złDopuszcza się modyfikację sposobu zagospodarowania terenu w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.


Całkowity koszt projektu: 477 500485 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, podlewania roślinności, konserwacji - około 5000 zł miesięcznie


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki

  • Skwer Krasińskiego.JPG