Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:18:23
Powrót do projektu

Koncert kolędowy w ZerzniuZerzeniu

status: Zgłoszony


"Koncert kolędowy w Zerzniu" to projekt artystyczny skierowany do szerokiej publiczności mający na celu rozbudzanie aktywności kulturowej i społecznej mieszkańców Dzielnicy Wawer poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej o wartościowe propozycje koncertowe i kształtowanie gustów muzycznych publiczności wawerskiej poprzez dobór repertuaru.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1343264579773
szerokość geograficzna: 52.1964678134375

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Trakt Lubelski 157Istotne informacje o lokalizacji

Parafia rzymskokatolicka Wniebozięcia NMP

ul. Trakt Lubelski 157

04-766 Warszawa – Zerzeń


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach projektu odbędzie się koncert kolędowy w Zerzniu, w dniu 30.12.2018r., w godzinach wieczornych 19.00-20.00 poprzedzony oprawą muzyczną mszy świętej o godzinie 18.00. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny i skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy różnych grup wiekowych, od dzieci po osoby starsze.


Pełny opis projektu

"Koncert kolędowy w Zerzniu" to projekt mający na celu promocję muzyki klasycznej - chóralnej w Dzielnicy Wawer. W ciągu godzinnego koncertu artyści zaprezentują krótką lekcję historii muzyki, odwołując się do kompozycji z poprzednich epok aż po współczesne utwory kompozytorów polskich i zagranicznych. Projekt konsoliduje społeczność lokalną i wpływa na pogłębienie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Proponowany koncert jest słowno-muzycznym wydarzeniem artystycznym poprzedzonym oprawą mszy świętej, mający na celu rozbudzenie aktywności kulturowej wśród mieszkańców Dzielnicy Wawer, podtrzymywanie tradycji i wzmocnienie postawy patriotycznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej poprzez muzykę. Z własnych obserwacji wynika potrzeba uczestnictwa mieszkańców Dzielnicy Wawer w koncertach, jako zetknięcia się z muzyką klasyczną "na żywo".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncert - 5.000 zł

Plakaty promocyjne (grafika+wydruki) - 200 zł


Całkowity koszt projektu: 5 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki