Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 19:04:21
Powrót do projektu

Oświetlona Praga

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje doświetlenie/oświetlenie kilku uczęszczanych przez mieszkańców chodników w rożnych częściach Pragi Północ

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Jadowska, Radzymińska, Gersona, Witkiewicza

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie nr 61/2 (obr 41401) - 2 latarnie, nr 56/2 (obr. 41401) - 2 latarnie, nr 49 (obr 41806) - 4 latarnie


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki miejskie, ogólnodostępne dla wszystkich


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje montaż łącznie 8 latarni LED wraz z kablem zasilającym w miejscach, gdzie nie ma latarni/są stare latarnie, dające niewyraźną barwę światła.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miejsca wykorzystywane przez mieszkańców, ale słabo doświetlone (stąd niskie poczucie bezpieczeństwa)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1 latarnia wraz z kablem zasilającym - 7 tys. zł brutto 8 latarni LED - 56 tys. brutto Projekt - 5 tys.

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej - 15 000,00 zł brutto- szacunkowy koszt montażu 8 szt. latarni z oprawami LED wraz z linią kablową

oraz przywróceniem stanu pierwotnego terenu - 75 000,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 61 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Prąd, konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki