Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 12:59:31
Powrót do projektu

Oświetlenie placu zabaw przy ulicy Brzezińskiej - Warszawa Choszczówka

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt dotyczy zainstalowania kilku latarni parkowych solarnych oświetlających plac zabaw dla dzieci oraz siłownię - jest to jeden teren. Przejście przez plac zabaw i siłownię spełnia również funkcję traktu komunikacyjnego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979208946228
szerokość geograficzna: 52.3552165125144

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Ulica Brzezińska

Istotne informacje o lokalizacji

Na plac zabaw i siłownię są dwa wejścia od ulicy Brzezińskiej oraz od ulicy Henrykowskiej. Teren sąsiaduje z posesjami prywatnymi oraz przepompownią ścieków i niezagospodarowaną działką. Teren oprócz funkcji rekreacyjnych pełni również funkcję komunikacyjną. Przejście przez plac zabaw i siłownię jest bardzo często wykorzystywanym przejściem do Osiedla domów przy ulicy Brzezińskiej oraz stacji kolejowej Warszawa Choszczówka oraz w drugą stronę do ulicy Henrykowskiej, przystanku autobusowego przy ulicy Raciborskiej oraz szkoły przy ulicy Przytulnej.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw oraz siłownia dostępne są jako przestrzeń publiczna bez ograniczeń czasowych. Teren jest ogrodzony z czterech stron natomiast od ulicy Brzezińskiej oraz od ulicy Henrykowskiej znajdują się furtki przez, które można wejść na ten teren. Obiekt jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Oświetlenie terenu placu zabaw i siłowni przy ulicy Brzezińskiej na Choszczówce.

Teren oprócz funkcji rekreacyjnych pełni również funkcję komunikacyjną. Przejście przez plac zabaw i siłownię jest bardzo często wykorzystywanym przejściem do Osiedla domów przy ulicy Brzezińskiej oraz stacji kolejowej Warszawa Choszczówka oraz w drugą stronę do ulicy Henrykowskiej, przystanku autobusowego przy ulicy Raciborskiej oraz Gimnazjum >>> Szkoły Podstawowej przy ulicy Przytulnej. Gdy zapada zmrok jest tam ciemno i nieprzyjemnie. W różnych porach roku gromadzą się grupki młodych osób, które ciszej lub głośniej spędzają tam czas ze względu na dostępne tam zadaszone miejsca i ławki.

Działania, które będą do wykonania w ramach tego projektu to wybranie wykonawcy robót z odpowiednimi uprawnieniami, zakupienie stylowych solarnych latarni parkowych, postawienie ich wzdłuż chodnika przebiegającego przez teren placu zabaw i siłowni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Korzystanie z siłowni lub placu zabaw po zmroku nie jest w tym miejscu przyjemne. Instalacja oświetlenia placu zabaw i siłowni ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa w tym rejonie szczególnie podczas korzystania z placu zabaw i siłowni po zmroku oraz zwykłego przejścia przez ten teren (należy zwrócić uwagę na to,że w miesiącach zimowych zmrok zapada już około godziny 15:30).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 6000 zł

Zakup i montaż 5 szt lamp solarnych 50000 zł


Całkowity koszt projektu: 56 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt konserwacji / napraw

Koszt wymiany żarówek /opraw


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki