Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-24 11:19:24
Powrót do projektu

STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza oraz automat do zakupu masek antysmogowych.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada umieszczenie w widocznym miejscu np. na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul.Woronicza tablicy elektronicznej wyświetlającej szczegółowe dane o poziomie zanieczyszczeń powietrza na naszym obszarze. Pod tablicą powinien znaleźć się dyspozytor umożliwiający zakup taniej, jednorazowej maseczki anty smogowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.017073154253012017073154253
szerokość geograficzna: 52.189154035250521891540352505

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

np. Skrzyżowanie Niepodległości z Woronicza

Istotne informacje o lokalizacji

Konkretna lokalizacja do ustalenia np skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Woronicza.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada maksymalną ogólnodostępność. Czas otwarcia 24h/dobę. Korzysta każdy mieszkaniec.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie w widocznym miejscu np. na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z Woronicza tablicy elektronicznej wyświetlającej szczegółowe dane o poziomie zanieczyszczeń powietrza na naszym obszarze. Pod tablicą powinien znaleźć się dyspozytor umożliwiający zakup taniej, jednorazowej maseczki anty smogowej na dyspozytorze Na tablicy powinna znaleźć się szczegółowa informacja na temat dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia i niebezpieczeństw związanych z przekroczeniem norm a także źródeł powstawania i różnych sposobów zwalczania smogu. Projekt zostanie zintegrowany z realizowanym w m.st. Warszawie "Warszawski Indeks Powietrza"


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja ma wpłynąć na świadomość mieszkańców ich bezpieczeństwo a jako plan długofalowy zakłada poprawę powietrza w Warszawie w wyniku stworzenia silnej, świadomej grupy lobbującej na rzecz właściwych decyzji władz lokalnych w tym zakresie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica informacyjna połączona np. ze stacją pomiarową, która jest obecnie zlokalizowana przy ulicy Niepodległości - 20 000 pln. Dyspozytor z maseczkami powinien dostarczyć i zamontować wyłoniony dostawca masek - za darmo.


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i bieżąca konserwacja tablicy oraz systemu przekazu danych - 5 tys/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki