Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-27 13:42:27
Powrót do projektu

STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza oraz automat do zakupu masek antysmogowych.

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Projekt zakłada umieszczenie w widocznym miejscu np. na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul.Woronicza tablicy elektronicznej wyświetlającej szczegółowe dane o poziomie zanieczyszczeń powietrza na naszym obszarze.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.017073154253
szerokość geograficzna: 52.1891540352505

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

np. Skrzyżowanie Niepodległości z Woronicza

Istotne informacje o lokalizacji

Konkretna lokalizacja do ustalenia np skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Woronicza.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada maksymalną ogólnodostępność. Czas otwarcia 24h/dobę. Korzysta każdy mieszkaniec.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie w widocznym miejscu np. na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z Woronicza tablicy elektronicznej wyświetlającej szczegółowe dane o poziomie zanieczyszczeń powietrza na naszym obszarze. Na tablicy powinna znaleźć się szczegółowa informacja na temat dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia i niebezpieczeństw związanych z przekroczeniem norm a także źródeł powstawania i różnych sposobów zwalczania smogu. Projekt zostanie zintegrowany z realizowanym w m.st. Warszawie "Warszawski Indeks Powietrza"


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja ma wpłynąć na świadomość mieszkańców ich bezpieczeństwo a jako plan długofalowy zakłada poprawę powietrza w Warszawie w wyniku stworzenia silnej, świadomej grupy lobbującej na rzecz właściwych decyzji władz lokalnych w tym zakresie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica informacyjna połączona np. ze stacją pomiarową, która jest obecnie zlokalizowana przy ulicy Niepodległości - 20 000 pln.


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i bieżąca konserwacja tablicy oraz systemu przekazu danych - 5 tys/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki