Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-17 21:10:17
Powrót do projektu

ul. Gierdziejewskiego – usprawnienia piesze i rowerowe

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wykonanie azyli (wysepek) na przejściach dla pieszych przez ul. Gierdziejewskiego oraz przedłużenie istniejącej asfaltowej drogi dla rowerów do wysokości ul. Siłaczki

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Gierdziejewskiego, skrzyżowania z Wolności, Warszawską, Siłaczki, Balicką

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, dotyczący dróg publicznych


Pełny opis projektu

Azyle (wysepki) w sposób znaczący ułatwiają pieszym przechodzenie przez jezdnię, dając możliwość przejścia na dwa razy oraz poprawiają ich bezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne, gdyż piesi są najbardziej zagrożoną grupą na polskich drogach, co plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Tylko w Ursusie w latach 2012-2015 było 36 wypadków z pieszymi, z czego 2 w ul. Gierdziejewskiego.Projekt zakłada wykonanie azyli z elementów prefabrykowanych na skrzyżowaniach ul. Gierdziejewskiego z następującymi ulicami: Wolności (2x), Warszawską (2x), Balicką oraz przy przejściu na wysokości ul. Siłaczki.Przykładowy azyl: https://zdm.waw.pl/uploads/1214/01172017-dickiensa-azyle-bp_1484731478.jpgProjekt zakłada również wymianę nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej drodze dla rowerów w ul. Gierdziejewskiego oraz przedłużenie jej do wysokości ul. Siłaczki z wykorzystaniem parkingu przy bazarze (zgodnie z załącznikiem graficznym). Dzięki temu łatwiejszy stanie się dojazd rowerem na bazar, a ponadto rowerzyści zyskają możliwość wjazdu i zjazdu z drogi dla rowerów w ul. Gierdziejewskiego. Obecnie ruch rowerowy jest możliwy jedynie w relacji Gierdziejewskiego – Warszawska.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz warunków ruchu rowerowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa/remont drogi dla rowerów o szerokości 2 m – 240 160 m * 2 m * 200 zł/m2 = 96 64 000 zł

azyle na 6 przejściach * 15 000 zł/przejście = 90 000 zł

dokumentacja projektowa 10% - 18 600 15 400


Całkowity koszt projektu: 204 600169 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie drogi dla rowerów, odnowa oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

ZałącznikiGierdziejewskiego

  • Gierdziejewskiego2.PNG