Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:54:23
Powrót do projektu

Uprzątnięcie terenu przy Sokratesa

status: Zgłoszony


Uprzątnięcie działek między osiedlami Sokratesa Park (ul. Sokratesa 13), a Na Sokratesa (ul. Sokratesa 11), numery: 108/3, 112, 116/1, 116/2, 116/3, 118. Wywóz zalegających tam śmieci, odpadów i gałęzi. Oczyszczenie terenu. Demontaż ogrodzenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9286680817604069286680817604
szerokość geograficzna: 52.2857568023266952857568023267

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Działki miejskie pomiędzy ulicami Sokratesa i Lekką, numery: 108/3, 112, 116/1, 116/2, 116/3, 118.

Istotne informacje o lokalizacji

Działki pomiędzy ulicami Sokratesa i Lekką, numery: 108/3, 112, 116/1, 116/2, 116/3, 118.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Regulamin terenu przy wejściu będzie zakładał korzystanie do godziny 21:00.


Pełny opis projektu

Między osiedlami Sokratesa Park (ul. Sokratesa 13), a Na Sokratesa (ul. Sokratesa 11) znajdują się działki miejskie, numery: 108/3, 112, 116/1, 116/2, 116/3, 118. Na kilku z nich rośnie bardzo ładny starodrzew. Działki doskonale mogłyby posłużyć za tereny rekreacyjno-spacerowe. Niestety nie są zagospodarowane a na części z nich zalegają złoża śmieci, butelek i innych odpadów, przykryte gałęziami i w wielu miejscach porośnięte trawą. Projekt zakłada uprzątnięcie i wywóz odpadów, gałęzi, śmieci z działek oraz przystosowanie ich do użytku przez okolicznych mieszkańców. Wzdłuż działek 118 i 112 do zdemontowania i zutylizowania również metalowe ogrodzenie oraz do skruszenia betonowy murek (ok. 30 cm wysokości). Generalnie projekt zakłada przystosowanie działek do użytku spacerowiczów oraz powstanie nowej enklawy zieleni w okolicy, w której jest jej bardzo niewiele.W miarę dostępności środków, w ostatniej kolejności również uprzątnięcie działki 87/1 do projektu 1011 - Skwer przy ul. Lekkiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na niezagospodarowanych działkach rośnie bardzo ładny starodrzew, mogłyby posłużyć za tereny rekreacyjno-spacerowe. Niestety na części z nich zalegają złoża śmieci, butelek i innych odpadów, przykryte gałęziami i w wielu miejscach porośnięte trawą. Projekt zakłada uprzątnięcie i wywóz odpadów, gałęzi, śmieci z działek oraz przystosowanie ich do użytku przez okolicznych mieszkańców oraz powstanie nowej enklawy zieleni w okolicy, w której jest jej bardzo niewiele.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uprzątnięcie działek i wywóz odpadów - 5000 6000 zł.

Zamontowanie 3 koszy na śmieci w rogach - 1650 zł.


Całkowity koszt projektu: 6 7 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy na śmieci, okazjonalne przycinanie zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • tereny_do_uprzątnięcia.jpg