Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-14 08:57:14
Powrót do projektu

Ogród antysmogowy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Utworzenie przy ul. Skarbka z Gór ogrodu, w którym posadzone zostaną rośliny filtrujące zanieczyszczone powietrze.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0598012804985
szerokość geograficzna: 52.3114241461311

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Skarbka z Gór

Działa nr 1/1711/170, nr obrębu 41638

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z ogrodu antysmogowego skorzystają wszyscy. Dzięki niemu mieszkańcy Białołęki będą oddychali mniej zanieczyszczonym powietrzem.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada utworzenie ogrodu antysmogowego przy ul. Skarbka z Gór na terenie sportowo-rekreacyjnym "Magiczna" - dz. nr ew.: 1/170 z obrębu 4-16-38. Na terenie posadzone zostaną rośliny, które mają właściwości detoksykujące powietrze. Według zestawienia przygotowanego przez NASA są to m.in.: Chryzantema Wielokwiatowa, Dracena Odwrócona, Sansewiera Gwinejska, Dracena Wonna, Gerbera Jamesona i Rapis Wyniosły.

W ogrodzie stać będą tabliczki, które będą opisywały właściwości poszczególnych roślin. Stanie tam również wyświetlacz, który będzie pokazywał obecne stężenie szkodliwych substancji w powietrzu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jak wynika z badań Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera 48 tys. Polaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie roślin - ok. 14000 zł.

Postawienie tabliczek - 1000 zł.


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji, ewentualnego uzupełnienie nasadzeń.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 5 000,00 zł

Załączniki