Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2017-05-05 09:12:05
Powrót do projektu

Wilanów for kids

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu stworzenie więcej miejsc zabaw w Wilanowie. Nie chodzi tutaj o place zabaw, tylko o konstrukcje które sᶏ częściᶏ miasta i które będᶏ stymulować i zachęcać dzieci do zabawy, budować ich kreatywność i rozwijać wyobraźnię.

Konstrukcje które chcemy do tego użyć będᶏ umieszczone w wielu miejscach.


Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Na strategicznych miejscach w Wilanowie

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zabawa

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urzᶏdzenia należᶏ do przestrzeni publicznej, więc mogᶏ być używane przez wszystkich w dowolnym czasie w ciᶏgu całego dnia. Przy projektowaniu i instalacji urzᶏdzeń muszᶏ być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa.


Pełny opis projektu

Dlaczego zabawa jest ważna?

Zabawa jest bardzo ważnym punktem w rozwoju dziecka. Zabawę często widzi się jako zwykłe zajęcie dziecka, jednak jest ona czymś więcej. Jest dla dzieci czymś niezbędnym w rozwoju umiejętności społecznych, emotionalnych i intelektualnych. Przez zabawę dziecko rozwija również swojᶏ motorykę. Mięsnie dziecka stajᶏ się silniejsze, uczy się wspinać, biegać, spadać i wstawać. Podczas zabawy dziecko poznaje swojᶏ kreatywność i wyobraźnię, również umiejętności rozwiᶏzywania problemów sᶏ stymulowane. Jest ona więc niezbędna dla prawidłowego rozwoju pszychicznego i fizycznego dziecka.Problem i rozwiᶏzanie

Wybierajᶏc nowe miejsce zamieszkania kierujemy się, czy jest to spokojne miejsce, ładne mieszkanie, garaż do dyspozycji i sklepy dookola. Takᶏ wlaśnie ofertę daje nam deweloper. Czy jest też miejsce do zabawy? Najczęściej tradycyjnie piaskownice i zjeżdzalnie. Dziecko potrzebuje dużo więcej niż lepić babki z piasku, siedzᶏc godzinami w jednym miejscu. Dlatego nasz koncept bardzo prosty w realizacji sprawi, że dzieci będᶏ mogły niejako bawić się w wielu różnych miejscach. W drodze do szkoły, do domu, po zakupy, dziecko będzie mogło rozwijać swój żywy temperament i cieszyć się zabawᶏ. Weźmy jeden przykład, dziecko idᶏc, bardzo często wchodzi do kałuży z wodᶏ aby się zabawić, wiemy że konsekwencje takiej zabawy sᶏ nieprzyjemne dla dziecka i rodziców. Dlatego my stworzymy miejsca zabaw w wielu bezpiecznych punktach, powiedzmy strategicznych dla dzieci.Impuls do zabawy

Konstrukcje chcemy rozmieścić w wielu miejscach w pobliżu szkół, osiedli, sklepów, wszędzie tam gdzie przebywajᶏ i mogᶏ przebywać dzieci.

Wszystkie te urzᶏdzenia majᶏ jeden istotny zamiar, stymulować i zachęcać dzieci do zabawy, budować ich kreatywność i rozwijać wyobraźnię. Urzᶏdzenia te będᶏ rozpoznawalne, bezpieczne w użytku i majᶏce na celu całkowity rozwój motoryczny i emocjonalny dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dziecko potrzebuje dużo więcej niż lepić babki z piasku, siedzᶏc godzinami w jednym miejscu. Dlatego nasz koncept bardzo prosty w realizacji sprawi, że dzieci będᶏ mogły niejako bawić się w wielu różnych miejscach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty realizacji projektu zależᶏ od ilości i wielkości urzᶏdzeń do zabawy. Koszt jednego urzᶏdzenia wynosi od 3500 zl do 35000 zl.


Całkowity koszt projektu: 300 000188 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania, czyli tutaj koszty konserwacji trudno jest teraz wyliczyć, dlatego że zależᶏ one od ilości urzᶏdzeń. Za jedno urzᶏdzenie wynoszᶏ one około 600 zl na rok.
Całkowity koszt eksploatacji: 7 0005 800,00 zł

Załączniki

  • Wilanow_for_kids.pdf