Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 14:45:20
Powrót do projektu

Sprzątanie po psie

status: Zgłoszony


Starania o odzyskanie czystych chodników i trawników będą realizowane na trzy komplementarne sposoby: 1)społeczne działanie animacyjne zmierzające do zmiany stosunku włascicieli psów do sprzątania (edukacja, system motywacyjny etczwiększenie częstotliwości wygrabiania trawników przez służby miejskie (obecnie jest to robione tylko wiosną i jesienią), 2)wyposażenie dzielnicy w większą liczbę koszy na śmieci oraz 3)wynajęcie osoby, która co jakis czas sprzątałaby chodniki i trawniki specjalnym odkurzaczemspołeczne działanie animacyjne zmierzające do zmiany stosunku włascicieli psów do sprzątania.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Grochów Centrum

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie z efektów projektu nie będzie niczym ograniczone


Pełny opis projektu

Projet przewiduje podjęcie szeregu działań zmierzających do zmiany zachowań własicieli psów w zakresie sprzątania po nich. Jak widzimy kosze, tabliczki, worki nie są wystarczająca zachętą, aby w tym obszarze nastąpiła zauważalna zmiana.

Projekt zakłąda zakłada działanie na 3 frontach:

1) Nie chodzi o to, aby zwolnić włascicieli psów z obowiązku sprzątania. Jednak brudne trawniki mogą zniechęcać wahających się włascicieli psów do sprzątania. Wierzę, że gdyby trawniki były posprzątane, to łatwiej byłoby nakłonić osoby do sprzątania, po to by taki stan utrzymać.

2) zwiększenie liczby koszy na śmieci - na niektórych ulicach nie ma ani jednego koszą, co na pewno demotywuje właścicieli psów do sprzątania,

3) przeprowadzenie kampanii społecznej o wymiarze lokalnym kierowaną do wszystkich mieszkańców Grochowa Centrum. Firma/organizacja realizująca projekt powinna zaproponować konkretne, innowacyjne działania wykorzystujące techniki wpływu społecznego, zmierzającego do zmiany postaw wlaścicieli psów. Mogłyby być to działania w terenie w bezpośrednim kontakcie z właścicielami psów, budzące negatywne emocje/skojarzenia zwiazane związane z uchylaniem się od sprzątania, połączona z jakąś formą wyróżniania sprzątających właścicieli psów. Dodatkowo dobrym pomysłem bylo przeprowadzenia akcji edukacyjnej w szkolach i przedszkolach. 2) zwiększenie liczby koszy na śmieci - na niektórych ulicach nie ma ani jednego koszą, co na pewno demotywuje właścicieli psów do sprzątania 3) zatrudnienie na pół etatu osoby, która regularnie oczyszczałaby trawniki przy pomocy specjalnego odkurzacza. Nie chodzi o to, aby zwolnić włascicieli psów z obowiązku sprzątania. Jednak brudne trawniki mogą zniechęcać wahających się włascicieli psów do sprzątania. Wierzę, że gdyby trawniki były posprzątane, to łatwiej byłoby nakłonić osoby do sprzątania, po to by taki stan utrzymać.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na naszym osiedlu trawniki, a czasem także chodniki są bardzo zanieczyszczone. Obowiązkiem każdedo własciciela psa jest sprzątać po nim, lecz jak widzimy nie zawsze się to dzieje. Kampania edukacyjna/informacyjna wykorzystująca techniki wplywu społecznego oraz oczyszczone trawniki mają szansę skłonić mieszkańców do zmiany swoich postaw. Niestety standardowe metory (kosze, worki, sankcje, czy racjonalne argumenty) w tym obszarze nie sprawdzają się. Konieczne jest równiez większenie liczby koszy, gdyż są ulice przy których nie ma ich wcale. Częstsze sprzątanie przez służby miejskie moze zachęcić mieszkańców do utrzymywania czystości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych8000 zl - zakup odkurzacza 15000 zl - zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej 18000 zl - 30

15 000 zl - kampania spoleczna

16 000 zl - 20x800 nowych koszy na śmieci 17000 zl =1250 x 12 miesięcy - praca osoby sprzątającej SUMA 58 z kapturkiem

24 000 zl - 40ha x 600 zl - dodatkowe wygrabianie trawników lub sprzątanie ich w inny sposób np. przy pomocy odkurzacza.

SUMA 55 000 zl


Całkowity koszt projektu: 58 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • odkurzacz.jpg