Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 02:46:21
Powrót do projektu

Sprzątanie trawników, kosze, kampania społeczna dot. sprzątania po psie

status: Zgłoszony


Starania o odzyskanie czystych chodników i trawników będą realizowane na trzy komplementarne sposoby: 1)zwiększenie częstotliwości wygrabiania trawników przez służby miejskie (obecnie jest to robione tylko wiosną i jesienią), 2)wyposażenie dzielnicy w większą liczbę koszy na śmieci oraz 3)społeczne działanie animacyjne zmierzające do zmiany stosunku włascicieli psów do sprzątania.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Grochów Centrum

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja koszy - na terenach zarządzanych przez WIR:

- 2 - wzdłuż ulicy Paca, strona północna - przy drodze wewnetrznej pomiędzy blokiem Siennicka 36 i Paca 50, przy skrzyżowaniu z Wiatraczną przy placu zabaw,

-3 przy ul. Rębkowskiej: przy skrzyżowaniu z Paca, Kobielska i drogą wewnętrzną.

-2 wzdluż ul Kickiego - przy południowym końcu bloku Kickiego 3, Kickiego 6- 5 - wzdłuż ulicy Siennickiej, strona wschodnia, - przy skrzyżowaniu z Paca po obu stronach, przy sklepie, przy skrzyżowaniu z Kobielską, między Kobielską a Grochowską

- 2 - wzdłuż ulicy Siennickiej, strona zachodnia przy skrzyżowaniu z drogą wewnetrzna prowadzącą do przedszkola, przy Zespole Szkół nr 12.

- 2 - przy Kobielskiej na odcinku Siennicka - Wiatraczna,

- 2- przy ul. Kaleńskiej,

- 2 - przy ul. Mycielskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie z efektów projektu nie będzie niczym ograniczone


Pełny opis projektu

Projet przewiduje podjęcie szeregu działań zmierzających do zmiany zachowań własicieli psów w zakresie sprzątania po nich. poprawy czystości trawników. Obecnie przez przeważającą część roku trawniki Jak widzimy kosze, tabliczki, worki nie są wystarczająca zachętą, aby w tym obszarze nastąpiła zauważalna zmiana.

Projekt zakłada działanie na 3 frontach:1) Nie chodzi o to, aby zwolnić Intensyfikacja sprzątania trawników ze wszelkich nieczystości przez służby miejskie - obecnie są one sprzątane tylko wiosną i jesienią! Proponuję ustalić dodatkowe cykle sprzątania w pierwszym tygodniu każdego miesiąca począwszy od maja do września oraz jednokrotne dodatkowe sprzątanie zimą w czasie odwilży. Sprzątanie może być realizowane poprzez wygrabianie lub przy pomocy specjalnego odkurzacza.

Sprzątanie trawników nie ma na celu zwolnienia włascicieli psów z obowiązku sprzątania. Jednak brudne trawniki mogą zniechęcać wahających się z pewnością zniechęcają włascicieli psów do sprzątania. Wierzę, bo powstaje złudzenie, że gdyby nikt nie tego nie robi. Gdyby trawniki były posprzątane, to łatwiej byłoby nakłonić osoby do sprzątania, po to mieszkańców by taki stan utrzymaćutrzymywali Na pewno wielu właścicieli psów sprzątnie po nim nie chcą być pierwszym który ten czysty trawnik zabrudzi.2) zwiększenie liczby koszy na śmieci - na niektórych ulicach nie ma ani jednego koszą, co na pewno demotywuje właścicieli psów do sprzątania. Powinne być to zwykłe miejscie kosze zaopatrzone w kapturki, aby uniemożliwość ptakom dostęp do śmieci.3) przeprowadzenie kampanii społecznej o wymiarze lokalnym kierowaną do wszystkich mieszkańców Grochowa Centrum. Firma/organizacja realizująca projekt powinna zaproponować konkretne, innowacyjne działania wykorzystujące techniki wpływu społecznego, zmierzającego do zmiany postaw wlaścicieli psów. Mogłyby być to działania w terenie w bezpośrednim kontakcie z właścicielami psów, budzące negatywne emocje/skojarzenia związane z uchylaniem się od sprzątania, połączona z jakąś formą wyróżniania sprzątających właścicieli psów. Dodatkowo dobrym pomysłem bylo przeprowadzenia akcji edukacyjnej w szkolach i przedszkolach, trwającej 3 tygodnie w kwietniu 2018 r. Kampania skonstruowana będzie w oparciu o techniki wpływu społecznego. Będzie prowadzona w kontakcie bezpośrednim z właścicielami psów (rozmowa wraz z wykorzystaniem materiałów drukowanych). Wykorzystane zostaną przede wszystkim ulotki oraz plakaty. Równolegle prowadzone będzą spotkania informacyjne z klasami ze szkoły podstawowej przy ulicy Paca.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na naszym osiedlu trawniki, a czasem także chodniki przez przeważającą część roku trawniki są bardzo zanieczyszczone, zarówno psimi odchorami jak i innymi nieczystościami. Obowiązkiem każdedo każdego własciciela psa jest sprzątać po nim, lecz jak widzimy nie zawsze się to dzieje. Kampania edukacyjna/informacyjna wykorzystująca techniki wplywu społecznego oraz oczyszczone trawniki mają szansę skłonić mieszkańców do zmiany swoich postaw. Niestety standardowe metory (kosze, worki, sankcje, czy racjonalne argumenty) w tym obszarze nie sprawdzają się. Konieczne jest równiez większenie liczby koszy, gdyż są ulice przy których nie ma ich wcale. Częstsze sprzątanie przez służby miejskie moze zachęcić mieszkańców do utrzymywania czystości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

15 000 zl - kampania spoleczna

16 000 zl - 20x800 nowych koszy na śmieci z kapturkiem

24 000 zl - 40ha x 600 zl - dodatkowe wygrabianie trawników lub sprzątanie ich w inny sposób np. przy pomocy odkurzacza.

SUMA 55 000 zl


Całkowity koszt projektu: 58 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie koszy


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • odkurzacz.jpg