Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-26 18:37:26
Powrót do projektu

Przyjazna Pawińskiego – bezpieczni piesi

status: Zgłoszony Wyznaczenie


Uzupełnienie trzech nowych istniejących przejść dla pieszych oraz uzupełnienie trzech istniejących przejść w azyle (wysepki), co poprawi warunki dla pieszych na Pawińskiego i zwiększy bezpieczeństwo.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97886367337196978863673372
szerokość geograficzna: 52.20783431913296207834319133

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Ulica Pawińskiego

Istotne informacje o lokalizacjiNowe przejścia: na północ od wlotu Hankiewicza, na północ od wlotu Archiwalnej, na północ od wlotu Trojdena.

Azyle (wysepki) na istniejących przejściach: na południe od wlotu Archiwalnej, w połowie drogi między Archiwalną a Trojdena, na południe od wlotu Trojdena.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych na drodze publicznej – dostępność bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada : 1. Powstanie trzech nowych przejść dla pieszych: – na północ od wlotu Hankiewicza, – na północ od wlotu Archiwalnej, – na północ od wlotu Trojdena. 2. Wyposażenie wyposażenie istniejących przejść w azyle (wysepki):

– na południe od wlotu Archiwalnej,

– w połowie drogi między Archiwalną a Trojdena,

– na południe od wlotu Trojdena.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Pawińskiego ma bardzo szeroką, dziewięciometrową jezdnię. Wyposażenie istniejących przejść w azyle zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych, uspokoi także ruch na jezdni. Nowe przejścia skrócą drogę pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

3 nowe przejścia x 2500 = 7500 zł 6 azyli x 10 15 000 = 60 45 000 zł


Całkowity koszt projektu: 67 50045 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki