Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2017-03-16 15:47:16
Powrót do projektu

Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych

status: Zgłoszony


Realizację niestandardowych zajęć komputerowych spoza podstawy programowej dla zainteresowanych, najmłodszych dzieci w wieku 7-9 lat. Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej. Ich głównym celem będzie rozbudzanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833773130488

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209 posiada salę komputerową, w której mogłyby odbywać się zajęcia. Na miejscu jest informatyk-konserwator czuwający nas bazą sprzętu komputerowego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do uczniów szkół bielańskich. Warunkiem uczestnictwa jest wiek kandydatów oraz możliwości sali i liczba grup . Wielu małych uczniów interesuje się komputerami, chętnie zapozna się z ciekawymi, wybranymi programami i narzędziami cyfrowymi. (7). Standard komfortu, bezpieczeństwa i efektywności takiej nauki dopuszcza liczbę 15 dzieci podczas zajęć i taką liczbę maksymalną należy przyjąć. Zajęcia dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Limit miejsc: 105. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany.

Projekt będzie realizowany w godzinach przystępnych dla dzieci z uwzględnieniem ich planu zajęć. W razie konieczności lub potrzeby może być także realizowany w soboty (dni bez zajęć obowiązkowych).


Pełny opis projektu

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych przez nauczyciela programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.

Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch – tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów pod nadzorem nauczycieli oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.

Projekt więc zakłada realizację niestandardowych zajęć komputerowych spoza podstawy programowej dla najmłodszych, zainteresowanych dzieci w wieku 7-9 lat.

Zakładamy powstanie 7 grup: 2 grup pierwszoklasistów, 2 grup drugoklasistów i 3 grup trzecioklasistów.

W programie zajęć znajdą się więc: zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zajęcia z zakresu podstaw programowania, udział w konkursach związanych z projektem, zajęcia z zakresu podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym kryterium wyboru realizacji projektu jest to, że wychodzi naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania kompetencji logiczno-matematycznych uczniów. Założenia projektu zgodne są z zapotrzebowaniem rynku pracy, potrzebą kształcenia młodego pokolenia w kierunku technicznym i informatycznym (wielu odbiorców – mało twórców). Projekt skierowany do dzieci ze szkół bielańskich.

Młodzi uczniowie interesują się komputerami, chętnie zapoznają się z ciekawymi, wybranymi programami, narzędziami cyfrowymi. Zajęcia komputerowe pozwolą im rozszerzyć horyzonty i rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje. Projekty związane z programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Liczba szkół: 3-5

Liczba nauczycieli: 3

Liczba dzieci w grupie: 15

Liczba grup: 7

Łączna liczba dzieci (max): 105

Liczba tygodni zajęć: 38

Koordynowanie projektu: 10 000,00 zł

Liczba zajęć (7 grup razy 1 godzina razy 38 tygodni): 266,00 zł

Kwota wynagrodzenia nauczycieli (liczba zajęć 266 razy 100 zł/godz.): 26 600,00 zł

Dyplom uczestnictwa 3 zł, papier: 400,00 zł

Nagrody za udział w konkursach: 500,00 zł

Sprzęt doposażający do zajęć (aparaty, tablety, laptopy, akcesoria): 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 40 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Młodzi informatycy - zgoda dyrekcji.pdf