Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2017-05-09 11:17:09
Powrót do projektu

Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych

status: Zgłoszony Projekt zakłada realizację


Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych spoza podstawy programowej dla zainteresowanych, najmłodszych dzieci w wieku 7-9 lat. Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej. Ich głównym celem będzie rozbudzanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833773130488

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul Al. Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie posiada salę komputerową, w której mogłyby odbywać się zajęcia. Na miejscu jest informatyk-konserwator czuwający nas bazą sprzętu komputerowego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do uczniów szkół bielańskich. Warunkiem uczestnictwa jest wiek kandydatów oraz możliwości sali i liczba grup (7). Standard komfortu, bezpieczeństwa i efektywności takiej nauki dopuszcza liczbę 15 dzieci podczas zajęć i taką liczbę maksymalną należy przyjąć. Zajęcia dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Limit miejsc: 105. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany, stronie internetowej szkoły i jej profilu FB. Projekt będzie realizowany w godzinach przystępnych dla dzieci z uwzględnieniem ich planu zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych przez nauczyciela programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.

Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch – tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów pod nadzorem nauczycieli oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.

Projekt więc zakłada realizację niestandardowych zajęć komputerowych spoza podstawy programowej dla najmłodszych, zainteresowanych dzieci w wieku 7-9 lat.

Zakładamy powstanie 7 grup: 2 grup pierwszoklasistów, 2 grup drugoklasistów i 3 grup trzecioklasistów.

W programie zajęć znajdą się więc: zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zajęcia z zakresu podstaw programowania, udział w konkursach związanych z projektem, zajęcia z zakresu podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt wychodzi naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania kompetencji logiczno-matematycznych uczniów. Założenia projektu zgodne są z zapotrzebowaniem rynku pracy i potrzebą kształcenia młodego pokolenia w kierunku technicznym i informatycznym (wielu odbiorców – mało twórców). Projekt skierowany do dzieci ze szkół bielańskich. Młodzi uczniowie interesują się komputerami, chętnie zapoznają się z ciekawymi, wybranymi programami i narzędziami cyfrowymi. Zajęcia komputerowe pozwolą im rozszerzyć horyzonty i rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje. Projekty związane z programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koordynator - wynagrodzenie (dokumentacja, koordynowanie pracy nauczycieli) - 100 godz. x 65 zł/godz. - 6 500,00 zł

2. Nauczyciele – wynagrodzenie - 259 godz. x 65 zł/godz. - 16 835,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń (19% od 23 335 zł) - 4 434,00 zł

3. Sprzęt doposażający zajęcia np. nagrywanie filmów (2 tablety 1300 zł x2, aparat fotograficzny 350 zł, akcesoria drobne (np. przewody) 50 zł - 3 000,00 zł

4. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich dzieci (na zakończenie kursu) + papier do wydruku niektórych prac uczniów + tonery (dyplomy 105 dzieci x 3 zł=315 zł) (papier – w tym papier fotograficzny -85 zł) (zakup tonerów – 100 zł) - 500,00 zł

5. Nagrody za udział w konkursie organizowanym w szkole związanym z projektowaniem opartym na kodowaniu (9 miejsc – 3x za pierwsze miejsce, 3x za drugie miejsce, 3x za trzecie miejsce) drobny sprzęt elektroniczny - 3x (bo w kategorii pierwszoklasiści, drugoklasiści, trzecioklasiści) - 500,00 zł

6. Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł

7. Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł

8. Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 269,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Młodzi informatycy - zgoda dyrekcji.pdf