Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 19:46:19
Powrót do projektu

Magiczny Dywan

status: Zgłoszony


„Magiczny Dywan” multimedialne urządzenie edukacyjno/rehabilitacyjne.

Projekt ma na celu ułatwienie oraz uatrakcyjnienie procesu nauczania, poprzez wprowadzenie interaktywnych gier oraz zabaw, dopasowanych do podstawy programowej i Cyfrowej Szkoły.

Urządzenie pobudza aktywność dziecka, wzbogaca proces poznawczy oraz daje możliwość rehabilitacji ruchowej dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Więcej informacji: www.magicznydywan.pl

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność urządzenia będzie zgodna z godzinami otarcia placówki oświatowej przy ul. Kadetów i dostosowana do ogólnych zasad korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń. Jednocześnie, urządzenie będzie dostępne przy okazji każdej imprezy o charakterze ogólnoosiedlowym. W osiedlu Las planowane jest utworzenie MAL-u "Miejsca Aktywności Lokalnej", sprzęt ten będzie można wykorzystać także w ramach działań prowadzonych przez mieszkańców. Sprzęt nie wymaga dodatkowej osoby do obsługi.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla dzieci oraz wprowadzenie elementu ruchu w etap nauczania. Samo urządzenie daje nauczycielom, bądź rodzicom, wsparcie merytoryczno-dydaktyczne w postaci pakietu metodycznego, uwzględniającego wymogi podstawy programowej i Cyfrowej Szkoły.

Korzystanie z urządzenia wpływa pozytywnie na:

rozwój motoryki poprzez wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń ruchowych

pozytywnie wpływa na koncentrację

wpływa pozytywnie na interakcję między dziećmi i zapobiega alienacji

wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK

zawiera dopasowany do podstawy programowej pakiet gier i zabaw edukacyjnych

kształtuje nawyk powtarzania

łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy rywalizacji„Magiczny Dywan” wraz ze swoimi animacjami ma bardzo szerokie zastosowanie np. w rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób starszych, edukacji przedszkolnej oraz szkolnej (poprzez gdy, zabawy, naukę współpracy), czy na świetlicach i salach zabaw.Jednocześnie, świetnie sprawdzałby się podczas cyklicznych imprez typu „Święto Osiedla Las”, jako dodatkowa atrakcja dla mieszkańców.Magiczny Dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i moduł interaktywny. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczestnicy przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy, a na interaktywnych reklamach kończąc. Osoba, podczas zabawy, integruje się w jej tok, za pomocą ruchów rąk lub nóg. Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od wysokości zawieszenia urządzenia nad powierzchnią podłogi i zbliżona jest do prostokąta o wymiarach 2 X 3 metry. Zaletą jest niezwykła łatwość obsługi, wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Jest to zasada zbliżona do obsługi domowego telewizora. Magiczny Dywan to podłoga interaktywna zaprojektowana przez polskich inżynierów dostosowana swą funkcjonalnością do polskich wymogów edukacyjnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Urządzenie, przez swą innowacyjność, daje zupełnie nowe możliwości w sposobie nauczania dzieci, wyrabiania refleksu, czy poprawiania koordynacji ruchowej. Jest doskonałym urządzeniem służącym jako bezpośrednia pomoc naukowa, która ułatwia pracę nauczycielom i pomaga uczniom w czynnym udziale w lekcjach na wszystkich poziomach edukacji.

Jednocześnie, „magiczny dywan” może służyć do zajęć ruchowych oraz rehabilitacji tak dzieci jak i osób w wieku podeszłym.W samym osiedlu Las i okolicach, brak jest miejsc oraz urządzeń, które oferowałyby najmłodszym tego typu rozrywkę, pozwalając na poznawanie otoczenia oraz świata w formie zabawy. Również brak jest placówek, które oferowałyby zajęcia ruchowe dla dzieci, osób niepełnosprawnych oraz starszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu (zakup urządzenia) - 10 500 800

Kwota zawiera urządzenie na polskiej licencji w skład którego wchodzą:

magiczne „oko” wykrywające ruch,

wbudowany projektor krótkoogniskowy, (jasność projektora min. 3200 ANSI, wytrzymałość lampy min. 4000h, pełen serwis w Polsce)

wbudowany komputer klasy PC,

zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych,do edukacji i rozrywki

podwyższony stopień bezpieczeństwa (elementy zamknięte w obudowie)

pilot zdalnego sterowania,

złącza USB, VGA, LAN, Audio,

wieszak sufitowy,

kabel zasilający,

instrukcja obsługi.


Całkowity koszt projektu: 10 500800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki