Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-03-31 14:57:31
Powrót do projektu

Łąka kwietna przy metrze w rejonie południowej stacji metra Wawrzyszew - Ekomiasto

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej w pasie drogowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Wyłapuje pyły i inne zanieczyszczenia powietrza. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9309023618698
szerokość geograficzna: 52.2902854060722

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Metro Młociny - pas zieleni między jezdniami na ul. Kasprowicza na odcinku od al. Reymonta do ul. Oczapowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar dobrze nasłoneczniony lub w półcieniu (powierzchnia nasłonecznienia przez co najmniej 5 godziny dziennie).

Dokładne wytyczne w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w publicznej przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Takich miejsc bardzo brakuje w Warszawie, Projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska i wykonanie łąki kwietnej według załączonych wytycznych. Dokładna lokalizacja nie jest wyszczególniona ze względu na problemy z określeniem własności gruntów na tym obszarze.Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinna znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafitin umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole.Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie łąki kwietnej zgodnie z załączonymi wytycznymi 1000 metrów - 50000 zł Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 20 zł/m2 Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 10 zł/m2 Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2 Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 10 zł/m2 Wałowanie terenu: 5 zł/m2 Razem koszt za m2: 50 zł Tablica informacyjna. przyziemna lub nawet wkopana z opracowaniem - 1000 żł1 000 metrów kwadratowych:

• przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie), nasiona, wysiew nasion - 43 500 zł

• podlewanie (20 razy) w pierwszym roku – 22 000 zł

• 1-krotne pielenie w pierwszym roku – 3 500 zł

• 1 -krotne koszenie w pierwszym roku – 3 000 zł

• Tablica do łąk kwietnych. Plansza 100 x 70 cm z PCV. Zabezpieczony laminatem antygraffiti i UV. Drewniany stelaż - 1700 złRAZEM: 73 700 zł


Całkowity koszt projektu: 73 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Łąki przykłady z 2016 roku.pdf
  • wykonanie i utrzymanie łąki - BP.pdf