Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-04-14 12:46:14
Powrót do projektu

Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontynuacja remontu

status: Zgłoszony


Wyremontowanie nawierzchni kolejnych alejek w parku.

Rekultywacja krzewów wzdłuż ulic Łęczyńskiej i Górnickiego i wokół placu głównego oraz dosadzenie nowych krzewów w miejscach ubytków.

Dosadzenie krzewów wzdłuż ulic Krzyckiego i Wawelskiej (przy placu zabaw) oraz róż na trawnikach wzdłuż ulicy Filtrowej.

Umieszczenie dwóch tablic informujących jak prawidłowo karmić ptaki

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.993617773056
szerokość geograficzna: 52.2177857006847

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Filtrowa-Górnickiego-Dantyszka-Krzyckiego-Reja-Łęczycka

Istotne informacje o lokalizacji

Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder są miejscami ogólnodostępnymi. Z Parku korzysta bardzo szerokie grono lokalnych mieszkańców: osoby starsze, rodzice z dziećmi, uczniowie pobliskich szkół, właściciele psów. Park jest otwarty przez całą dobę. Stanowi ważną i lubianą przez mieszkańców przestrzeń publiczną na Starej Ochocie.


Pełny opis projektu

Park jest kolejną częścią renowacji Parku Wielkopolskiego i Skweru Sue Ryder. Od trzech lat sukcesywnie poprawiamy stan Parku Wielkopolski zgłaszając do budżetu partycypacyjnego projekty grupy sąsiadów służące jego stopniowej rewitalizacji. Wiele rzeczy udało się już zrobić, ale jeszcze wiele przed nami, jeśli chcemy by nasz park zaczął wyglądać naprawdę dobrze.W 2018 roku chcielibyśmy:

1. Zrekonstruować i nasadzić krzewy:

a) zrekonstruować szpaler krzewów wzdłuż ulic Łęczyckiej i Górnickiego (usunięcie suchych gałęzi, przycięcie i uformowanie istniejących krzewów, wymiana wierzchniej warstwy ziemi, dosadzenie nowych krzewów Spiraea vanhouttei w miejsce ubytków),

b) zrekonstruować szpaler bzów wokół placu głównego (obcięcie suchych gałęzi, przycięcie zbyt wybujałych krzewów i ich ew. podparcie, wymiana wierzchniej warstwy ziemi),

c) posadzić ok. 100 sporych krzewów (np. jaśmin) na trawniku przy ul. Wawelskiej (na wysokości placu zabaw dla dzieci większych),

d) posadzić ok. 100 krzewów (forsycja) wzdłuż ul.Krzyckiego w dwóch rzędach w celu lepszego odgrodzenia od ruchliwej ulicy,

e) posadzić róże okrywowe na dwóch trawnikach wzdłuż ul. Filtrowej.

2. Wyremontować powierzchnię kolejnych alejek:

a) alejek bocznych na skwerze Sue Ryder,

b) dwóch przejść łączących główne skwery Parku Wielkopolski,

c) ukośnej alejki idącej od Liceum im. Słowackiego do ul. Reja,

d) ukośnej alejki idącej po obu stronach placu zabaw dla mniejszych dzieci.

3. Umieścić dwie tablice informujące jak prawidłowo karmić ptaki w miejscu, gdzie tradycyjnie jest wysypywane przez mieszkańców jedzenie dla ptaków, tzn. w pobliżu szkoły podstawowej na ul. Reja (ptaki duże - gawrony, gołębie itp.) i przy żywopłocie odgradzającym Park Wielkopolski od Skweru Sue Ryder (ptaki małe - sikorki, wróble itp.).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Wielkopolski jest bardzo ważną dla Starej Ochoty przestrzenią publiczną. Codziennie korzystają z niego osoby starsze, rodziny z dziećmi, młodzież,właściciele psów. Jego stan wymaga prac wykraczających poza bieżącą opiekę nad parkiem.

W poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego projekty dotyczące renowacji parku zdobywały głosy mieszkańców, co pokazuje, jak bardzo potrzebne są zabiegi poprawiające jakość tej przestrzeni.

Proponowane prace ogrodnicze mają na celu rekultywację zabytkowych krzewów w parku, które są równie ważne dla wzbogacenia zieleni parkowej, jak nowe nasadzenia.

Wymiana nawierzchni kolejnych alejek byłaby następnym etapem renowacji alejek w parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- remont nawierzchni alejek 150 000

- nasadzenie 100 dużych krzewów 10 000

- nasadzenie róż okrywowych na dwóch trawnikach wzdłuż ul. Filtrowej 52 500

- rekonstrukcja szpaleru krzewów wzdłuż ulic łęczyckiej i Górnickiego (usunięcie suchych gałęzi, przycięcie i uformowanie istniejących krzewów, wymiana wierzchniej powierzchni ziemi, dosadzenie nowych krzewów w miejsce ubytków 45 000

- rekonstrukcja szpaleru bzów wokół placu głównego (obcięcie suchych gałęzi, przycięcie zbyt wybujałych krzewów i ich ew. podparcie, wymiana wierzchniej warstwy ziemi 20 000

- zakup i zamontowanie 2 tablic informacyjnych


Całkowity koszt projektu: 282 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. posadzonych zostanie 200 szt. krzewów oraz ok 650 szt. róż na łącznej powierzchni ok. 580 m2

2. Kompleksowa pielęgnacja roślin obejmuje: cięcia pielęgnacyjne, nawożenie, mulczowanie, pielenie, podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

3. 1 m2 kompleksowej pielęgnacji krzewów kosztuje ok. 5 zł

4. Kompleksowa pielęgnacja trwa od kwietnia do października – 7 miesięcy

580 m2 x 5 zł x 7 miesięcy = 20 300,00 zł (dla jednego roku)


Całkowity koszt eksploatacji: 20 300,00 zł

Załączniki