Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 11:55:09
Powrót do projektu

Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach

status: Zgłoszony


Posadzenie lub dosadzenie drzew parkowych w wybranych możliwych do zagospodarowania terenach przy ulicach na Młocinach i Wrzecionie. Dodatkowo urządzenie łąk kwietnych w wybranych miejscach przy ulicach osiedla Młociny i przy ul. Wrzeciono.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9216380119323739216380119324
szerokość geograficzna: 52.307717689940083077176899401

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Nasadzenie lub dosadzenie drzew i urządzenie łąk kwietnych na Młocinach zgodnie z dołączoną mapką, dosadzanie drzew na Wrzecionie przy ul. Wrzeciono zgodnie z załączoną mapką wraz z urządzeniem jednej łąki kwietnej na skrzyżowaniu ul. Wrzeciono z ul. Parola.

Istotne informacje o lokalizacji

1. Dosadzenie lub nasadzenie drzew typu parkowego ale dostosowanych do terenu miejskiego przy następujących lokalizacjach:

- Młociny: część ulicy Wazów, Humanistów, Królowej Jadwigi, Pasymskiej, Radeckiej, Ostaszewskiej, Heroldów, Balaton, Farysa i Pułkowej (po obu stronach),

- Wrzeciono: cześć ulicy Wrzeciono do ul. Przy Agorze2. Zagospodarowanie jako łąki kwietnej nieużytku na skrzyżowaniu ul. Anny Jagiellonki i Wazów, nieużytku na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i Radecki8ej, małego trawnika na skrzyżowaniu ul. Muzealnej i Farysa oraz betonowego kręgu przy wjeździe na teren UKSW od ul. Samogłoski. Dodatkowo urządzenie łąki kwietnej na skrzyżowaniu ul. Wrzeciono i ul. Parola.


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt polegający na posadzeniu zieleni składającej się z drzew oraz czterech niewielkich łąk kwietnych w pasie przydrożnym dotyczy przestrzeni publicznej zatem będzie usytuowany w przestrzeni ogólnodostępnej.


Pełny opis projektu

Wprowadzenie:

Młociny są osiedlem z układem ulic zaplanowanych jeszcze przed II wojną światową jako Miasto Ogród, gdzie do dnia dzisiejszego przy niektórych ulicach rosną piękne rozłożyste drzewa. Jednak przy wielu z ulic Młocin rosną tylko punktowo drzewa samosiejki, a jeszcze inne ulice mają niezagospodarowane żadnymi nasadzeniami pobocza. Podobnie wygląda sytuacja na Wrzecionie, gdzie nawet na głównych ulicach jest chaotyczna zieleń wysoka i zaniedbane trawniki. W niektórych miejscach na poboczach ulic Młocin wobec braku zieleni urządzonej przez miasto są posadzone różne krzewy, tuje i karłowate drzewka, co mimowolnie robi wrażenie galimatiasu. Pobocza ulicy Pułkowej - głównego wjazdu do Warszawy od północy są antywizytówką stolicy - panujący tam chaos reklam i przypadkowe nasadzenia nie przyczyniają się do estetyzacji przestrzeni.Cel:

Projekt "Zieleń parkowa na osiedlu" ma na celu podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprzez planowanie nasadzenia lub dosadzenia wysoko rosnących drzew dostosowanych do warunków miejskich na terenach przyulicznych, w celu zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej na osiedlach oraz zharmonizowania zieleni przydrożnej. Planowane łąki kwietne wprowadzą ciekawy przyrodniczy akcent kolorystyczny przy skrzyżowaniach wybranych ulic. Dodatkowo będą stanowić bogate siedlisko do życia owadów.Planowane działania:

1. Wybór rodzaju drzew na tereny osiedlowe

2. Wybór rodzaju drzew na pobocza ul. Pułkowej

3. Sprawdzenie lokalizacji i wstępne określenie miejsca nasadzeń i ilości drzew przy poszczególnych ulicach

4. Wizja lokalna i wstępne określenie miejsca nasadzeń i ilości drzew przy poszczególnych ulicach

5. Uzgodnienia

6. Zamówienie roślin wraz z usługą przygotowania terenu i wsadzenia drzew oraz wykonanie łąki kwietnej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Posadzenie lub dosadzenie drzew wysoko rosnących przy ulicach nada harmonijności przestrzeni publicznej oraz polepszy mikroklimat na osiedlu. Duże drzewa są również korzystnym miejscem do życia dla ptaków. Drzewa pachnące typu lipy oraz rozłożyste posadzonej na poboczu trasy wjazdowej do Warszawy nie tylko zwiększą estetykę, ale też staną się naturalną barierą akustyczną. Łąki kwiatowe usytuowane punktowo w kilku miejscach na osiedlu będą ciekawym akcentem kolorystycznym. Dodatkowo stanął się miejscem pożywienia dla pszczół, motyli i innych latających owadów oraz ptaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Drzewa typu parkowego rodzime, np. jesiony lub graby - preferowany korzeń palowy ze względu na bliskość podziemnej infrastruktury oraz lipy do posadzenia przy ul. Pułkowej - wybór rodzaju drzew powinien być skonsultowany ze specjalistą ogrodnikiem - orientacyjna ilość 200 sztuk.

2. Mieszanka traw i kwiatów do utworzenia łąki kwietnej - orientacyjna powierzchnia 250 m kw.

3. Prace przygotowawcze - ziemia, zasilanie gleby, nasadzenia

4. Zabiegi konserwacyjne coroczne - okres pierwszych 3ch latZałożono następujące ceny (wzięto przykładowe cenniki ze szkółek ogrodniczych powiększone o ok. 30%:

- Nasadzenie 1 drzewa wraz z pracami przygotowawczymi - 320 zł

- Założenie 1 m kw. łąki kwiatowej - 40 złNasadzenie drzew - 200 szt. x 320 zł = 64 000,00 zł

Utworzenie łąki kwietnej - 250 m kw. x 40 zł = 10 000,00 zł

Łączny koszt projektu - 74 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 74 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji drzew - rocznie 40 zł/szt.

Okres wymagany do pielęgnacji 5 lat

Koszty pielęgnacji łąki kwietnej - 5 zł/m kw. w sezonie

Okres pielęgnacji 3 lataKoszty pielęgnacji drzew - 200 sztuk x 40 zł = 8 000,00 zł (ilość lat pielęgnacji - 5)

Koszt pielęgnacji łąki kwietnej - 250 m kw. x 6 zł = 1 500,00 zł (ilość lat pielęgnacji - 3)


Całkowity koszt eksploatacji: 9 500,00 zł

Załączniki

  • Zieleń parkowa - mapa.pdf
  • Zieleń parkowa - zdjęcia.pdf