Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-01-26 11:47:26
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni

status: Zgłoszony


Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych oraz nasadzeń zieleni na terenie całego Rakowca, m.in.:

– Remont chodników na Korotyńskiego i Racławickiej.

– Budowa nowych chodników przy pętli Banacha.

– Wyniesione przejście dla pieszych Sanocka/Nowickiego.

– Nasadzenia krzewów, bylin, żywopłotu: Pawińskiego, Korotyńskiego, Pruszkowska.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.976497476513032976497476513
szerokość geograficzna: 52.201952408480772019524084808

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Korotyńskiego, Pawińskiego, Pruszkowska, Racławicka, Sanocka, Wiślicka.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, przejście dla pieszych, zieleń miejska – dostępne bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych oraz nasadzeń zieleni na terenie całego Rakowca:1) Remont chodnika na Korotyńskiego (Grójecka–Sierpińskiego, strona południowa) wraz z wyrównaniem dwóch wjazdów do poziomu chodnika (zdjęcie terenu: bit.ly/pieszrak1).2) Remont chodnika na Racławickiej (Żwirki i Wigury–Jasielska, strona północna, bit.ly/pieszrak2).3) Budowa chodników przy pętli Banacha, w miejscu obecnych przedeptów (m.in: bit.ly/pieszrak3).4) Wyniesione przejście dla pieszych Sanocka/Nowickiego (przy przychodni, bit.ly/pieszrak4). (Proponuję przejście tylko wynieść i zabezpieczyć przed parkowaniem np. słupkami po bokach lub oznakowaniem P-21 przy chodniku, bez formalnego oznakowania przejścia, tzw. przejście sugerowane.)5) Montaż dwóch słupków na chodniku przy DK Rakowiec – samochody nie będą parkować na chodniku prowadzącym do Parku Malickiego oraz w samym Parku (bit.ly/pieszrak5).6) Zamiana kostki brukowej na trawnik, montaż słupków w pobliżu studni na Pruszkowskiej – na lewo od zakazu wjazdu do Parku (czerwona kostka za samochodami: bit.ly/pieszrak6).7) Montaż słupków przed przejściem dla pieszych na Bohdanowicza (przed Mołdawską) – obecnie regularnie parkują tam samochody, przejście jest zasłonięte, co jest niebezpieczne dla pieszych (bit.ly/pieszrak7, na foto z 2014 nie jest jeszcze wyznaczone obecnie istniejące przejście).8) Montaż niskich barierek chroniących trawniki przed rozjeżdżaniem przez auta – w brakujących miejscach na odcinku Racławickiej Jasielska–Mołdawska (bit.ly/pieszrak8r) oraz na Pruszkowskiej po lewej stronie uliczki między minisamem a Skanską (http://bit.ly/pieszrak8p).9) Nasadzenia bylin (roślin wieloletnich) na trawniku przed „Chemikiem” na Korotyńskiego, wymiana płotka na trwalszy (bit.ly/pieszrak9).10) Nasadzenia krzewów na trawniku przy Pruszkowskiej na wysokości budynku Skanska (bit.ly/pieszrak10)11) Nasadzenia krzewów na Pawińskiego przed Veolią (obok przystanku Siemieńskiego, bit.ly/pieszrak11).12) Nasadzenia żywopłotu wzdłuż Pawińskiego w okolicy skrzyżowania z Dickensa, po stronie parku (bit.ly/pieszrak12).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Rakowiec jest terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:

– remonty chodników i budowa nowych,

– wyniesione przejście (w miejscu, gdzie wszyscy przechodzą przez ulicę),

– zapewnienie widoczności przed istniejącym przejściem,

poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.2) Ochrona istniejącej zieleni oraz terenu parkowego przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej oraz zapewni bezpieczne poruszanie się pieszym.3) Nasadzenia roślin wieloletnich, krzewów, żywopłotu sprawią, że Rakowiec będzie jeszcze bardziej zielony, a poruszanie się po nim przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys dla poszczególnych punktów z opisu pełnego. Wszystkie punkty obejmują koszt materiałów, robocizny.[1] Chodnik: 145m * 2m * 250 zł = 72 500 zł

Chodnik na dojściu do przejścia dla pieszych: 5m * 4,5m * 250 zł = 5625 zł

[2] Chodnik: 175m * 2m * 250 zł = 87 500 zł

[3] Chodniki: (55 + 13 + 20 + 35 + 10)m * 1,6m * 250 zł = 53 200 zł

Rekultywacja części terenu (zasianie trawy na obrzeżach obecnych szerokich lub podwójnych przedeptów): 10m2 * 22 zł = 220 zł

[4] Wyniesione przejście dla pieszych: 30 000 zł

[5] Słupki: 2 * 240 zł = 480 zł

[6] Wymiana kostki brukowej na trawnik: 18m * 2m * 100 zł = 3600

Słupki: 11 * 240 zł = 2640 zł

[7] Słupki (typ "syrenka"): 4 * 280 zł = 1120 zł

Projekt organizacji ruchu: 1000 zł

[8] Barierki ochronne, typ "warszawski" ("zom"): (50 + 35) mb * 150 zł = 12 750 zł

[9] Byliny: 60m2 * 5 sadzonek * 30 zł = 9000 zł

Płotek: 80m * 30 zł = 2400 zł

[10] Krzewy (średniej wielkości): 30m2 * 3 sadzonki * 30 zł = 2700 zł

[11] Krzewy (docelowa wysokość do 1 m): 45m2 * 3 sadzonki * 20 zł + 315 zł [przygotowanie terenu] + 225 zł [ułożenie geowłókniiny] +284 zł [mulczowanie korą] = 3524 zł

[12] Żywopłot (trzy rzędy nasadzeń): 40mb * 70 zł [nasadzenia] + 840 zł [przygotowanie terenu] + 756 zł [mulczowanie korą]

= 4396 zł


Całkowity koszt projektu: 294 615,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczne utrzymanie zieleni: 215 m2 * 13 zł = 2795 zł

Roczne utrzymanie chodników (sprzątanie i odśnieżanie): 875 m2 * 12 zł = 10 500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 13 295,00 zł

Załączniki

  • Rakowiec_piesi_zielen.png