aarabadzic - zmiany z 2017-02-15 09:23:15
Powrót do projektu

Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw

status: Zgłoszony


Ruch to zdrowie - doposażenie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż metalowych zabawek terenowych: zestawy wielofunkcyjne, karuzela z kierownicą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833805947667

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 209


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z doposażonego placu zabaw w dni nauki szkolnej będą korzystali uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkoły oraz dzieci z okolicznych przedszkoli. W dni powszednie od godziny 17.00 oraz w weekendy i dni wolne od nauki szkolnej plac będzie ogólnodostępny dla najmłodszych mieszkańców okolicznych osiedli, którzy aktywnie będą spędzali tutaj czas wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci będą rozwijały sprawność ruchową i koordynację zgodnie z maksymą "Ruch to zdrowie".


Pełny opis projektu

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - zakup i montaż zabawek i sprzętu rozwijającego sprawność fizyczną i koordynację ruchową:

- tarczowa karuzela z kierownicą i siedziskami,

- metalowe zestawy sprawnościowe.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z placu zabaw usytuowanego przy szkole korzystają dzieci ze szkoły, przedszkoli oraz mali mieszkańcy okolicznych bloków. Dzieci uczą się aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijają swoją sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Jest to promocja prozdrowotnego trybu życia (szkoła posiada certyfikat "Szkoły Przyjaznej Aktywności Fizycznej"). Doposażenie placu w zabawki pozwoli na korzystanie ze sprzętu większej liczby dzieci i uatrakcyjni zabawę. Będzie to zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Pozwoli na szersze działania związane z kształtowaniem nawyków prozdrowotnych w celu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż metalowych zabawek terenowych - 32 000 zł


Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki