Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:52:09
Powrót do projektu

Spotkajmy się na Twardej

status: Zgłoszony


Utworzenie i prowadzenie miejsca, w którym realizowane będą działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne oraz sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, w szczególności dla seniorów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do wspólnych działań i realizacji miniprojektów, w których bezpłatnie może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0023403167725
szerokość geograficzna: 52.235247250515

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Twarda 1

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce realizacji w lokalu przy ul. Twardej 1, który należy do zasobów Dzielnicy Śródmieście - Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. Lokal składa się z sal warsztatowych w których mogą być prowadzone zajęcia oraz z ogrodu, który również może być wykorzystywany na potrzeby projektu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Działania prowadzone będą w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty i niedziele zgodnie z zaplanowanymi wydarzeniami. Możliwe jest wydłużenie czasu pracy w dni powszednie w zależności od zaplanowanych wydarzeń. Szczegółowy harmonogram działalności przygotowywany będzie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zasady związane z prowadzeniem działań oraz uczestnictwem w projekcie określone zostaną w regulaminie.

Zasady korzystania – miejsce otwarte na inicjatywy zgłaszane i prowadzone przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Udział w poszczególnych zajęciach zawsze jest bezpłatny dla uczestników.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie i prowadzenie miejsca realizacji działań na rzecz mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Jest to przestrzeń, w której prowadzone będą inicjatywy podejmowane przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 2 etapy.

I etap - Przygotowanie i uruchomienie miejsca, w tym:

- zatrudnienie animatora/animatorów

- przygotowanie harmonogramu zajęć,

- promocja,

- rekrutacja

- nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi,

Animator/animatorzy będą mieli za zadanie przede wszystkim tworzyć to miejsce, rozwijać współpracę z lokalną społecznością oraz z organizacjami pozarządowymi.II etap - prowadzenie działań przy współpracy społeczności lokalnej ale w dużej mierze bazującej na zebranych do dnia złożenia wniosku, informacji dotyczących pożądanych przez potencjalnych obiorców aktywności. W celu wypromowania miejsca oraz pokazania wachlarzu możliwych do realizacji inicjatyw, zaplanowano różnego rodzaju inicjatywy, które skierowane są do różnych grup odbiorców – dzieci, rodziców, seniorów. Zaplanowano prowadzenie zajęć stałych – systematyczne cotygodniowe spotkania/warsztaty/zajęcia oraz realizację wydarzeń/akcji. Będą to m.in.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, sportowe, taneczne, komputerowe, Pogotowie Lekcyjne, klub książki, międzypokoleniowe popołudnia taneczne, pikniki integracyjne, wieczory filmowe.

Proponowany harmonogram:

1. Warsztaty artystyczne – 2 razy w miesiącu

2. Zajęcia językowe – 1 grupa, 4 razy w miesiącu

3. Zajęcia ruchowo – taneczne dla seniorów – 4 razy w miesiącu

4. Koncerty – raz w miesiącu

5. Pogotowie lekcyjne – zajęcia edukacyjne dla dzieci – 2 razy w tygodniu, w ramach wolontariatu

6. Klub książki – 4 wydarzenia

7. Zabawy taneczne międzypokoleniowe – 4 wydarzenia

8. Pikniki integracyjne – 3 wydarzenia

9. Wieczory filmowe – 4 wydarzenia

10. Spotkania ze specjalistami dla mam – 8 spotkań

11. Warsztaty kulinarne – 4 spotkania


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt Spotkajmy się na Twardej, zakłada stworzenie otwartej na innowacje i działania w przestrzeni, stanowiącej wsparcie dla środowiska w realizacji pomysłów i działań mieszkańców Śródmieścia. Będzie to miejscem rozwoju społeczności lokalnej umożliwiający dostęp do dóbr kultury, edukacji, rekreacji i rozrywki dla wszystkich grup wiekowych. Co więcej, brak jest w okolicy ulicy Twardej miejsc, które mogłyby zapewnić podobną bezpłatną ofertę oraz stwarzać platformę dla integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo, grupa seniorów będąca beneficjentami obecnie funkcjonującego oddziału Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ulicy Twardej stanowi doskonały kapitał społeczny dla realizacji celów funkcjonowania tego miejsca.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie i uruchomienie projektu – 20 000,00 zł, w tym:

a. Zatrudnienie animatora/animatorów - 2 miesiące x 8000 zł = 16 000 zł

b. Promocja MAL - przygotowanie i wydruk plakatów, reklama w gazetach bezpłatnych, utworzenie strony www – 4000 złProwadzenie projektu w II etapie – 172 500 zł, w tym:

a. Zatrudnienie animatora/animatorów – 10 miesięcy x 8000 zł = 80 000 zł

b. Zakup materiałów i produktów do prowadzenia zajęć, w tym m.in. zakup gier planszowych, zakup książek do Klubu książki, zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych - różnego rodzaju materiały zgłaszane w zapotrzebowaniu przez prowadzących, zakup poczęstunku na zajęcia oraz spotkania, zakup artykułów biurowych do przygotowania materiałów szkoleniowych - papier, tonery, długopisy itp. – 16 000 zł

c. Zatrudnienie prowadzących zajęcia poszczególne zajęcia – 76 500 zł, w tym:

1. Warsztaty artystyczne – 2 razy w miesiącu x 10 miesięcy x 300 zł = 6 000 zł

2. Zajęcia językowe – w grupach, 4 razy w miesiącu x 10 miesięcy x 100 zł = 4 000 zł

3. Zajęcia ruchowo – taneczne dla seniorów – 4 razy w miesiącu x 10 miesięcy x 100 zł = 4000 zł

4. Koncerty – średnio raz w miesiącu x 10 miesięcy x 1000 zł = 10 000 zł

5. Klub książki – 4 wydarzenia x 1000 zł = 4 000 zł

6. Zabawy taneczne międzypokoleniowe – 5 wydarzeń x 2500 zł = 12 500 zł

7. Pikniki integracyjne – 3 wydarzenia x 2000 zł = 6 000 zł

8. Wieczory filmowe – 4 wydarzenia x 1000 zł = 4 000 zł

9. Spotkania ze specjalistami dla mam – 30 spotkań x 200 zł = 6 000 zł

10. Warsztaty kulinarne – 8 spotkań x 1 500 zł = 12 000 zł

11. Wykłady edukacyjne – 2 razu w miesiącu x 10 miesięcy x 400 zł = 8 000 zł


Całkowity koszt projektu: 192 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z opłatami za lokal - ok. 7000 zł miesięcznie


Całkowity koszt eksploatacji: 84 000,00 zł

Załączniki