Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-17 11:33:17
Powrót do projektu

Budowa drabinek do Street Workoutu (kalisteniki) ćwiczeń na Młynowie

status: Zgłoszony


Plac do ćwiczeń gimnastycznych składający się z klasycznych przyrządów do treningu z masą ciała: drążki, poręcze gimnastyczne, drabinki, pionowe rury, obręcze. Kalistenika to znane już starożytnym, a zyskujące znów popularność ćwiczenia z masą własnego ciała: pompki, podciąganie na drążku, przysiady. Różnorodność przyrządów umożliwi ćwiczenia zarówno początkującym jak i zaawansowanym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9760090708733
szerokość geograficzna: 52.2419988244923

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Plac pomiędzy ulicami Gibalskiego, Mireckiego "Montwiłła" i Okopową - "Plac Mireckiego"

Dzielnica Wola

Nr obrębu 60313

Nr działki 32

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to ogrodzony ogólnodostępny plac służący odpoczynkowi oraz rekreacji dzieci i dorosłych z pobliskich budynków mieszkalnych.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt będzie dostępny dla wszystkich przez całą dobę, przez cały rok.


Pełny opis projektu

Wykonanie placu Street Workout obejmuje:

- rozbiórkę obecnego i przygotowanie nowego podłoża (niwelację terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej / naturalnej utwardzonej);

- montaż urządzeń (drążki różnej wysokości – min. 4 szt., żmijka/gąsienica – 1 szt., drabinka pozioma – 1 szt., drabinka pionowa – 1 szt., kostka do naskoków – 1 szt., poręcze niskie – 1 kpl., poręcze wysokie – 1-2 kpl., lina lub drążki gimnastyczne, ławeczka skośna).

Przy wyborze wykonawcy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- bezpieczeństwo wykonania elementów parku, jakość wykorzystanych materiałów oraz montażu (łączenie elementów poziomych i pionowych, jakość spawów itp.);

- zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych (zaślepki, galwanizacja i malowanie) i wandalizmem/demontażem (osłonki śrub, łączenia elementów);

- głębokość fundamentów pod urządzeniami;

- referencje z wykonania min. 3 porównywalnych pod względem skomplikowania zestawu elementów parków Street Workout (referencje z wykonania placów zabaw czy siłowni zewnętrznych nie będą uwzględniane);

- okres gwarancji – wskazany 3 lata.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wśród pobliskich i nieco dalszych budynków mieszkalnych brakuje miejsc, gdzie młodzież, dorośli i seniorzy mogliby poćwiczyć na świeżym powietrzu. Street Workout (kalistenika) staje się coraz popularniejszą formą ćwiczeń i spędzania wolnego czasu. Dla młodzieży, dorosłych oraz seniorów będzie to bezpłatna alternatywa dla siłowni i klubów fitness w zamkniętych pomieszczeniach, a także miejsce spotkań sąsiadów i poznawania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Poniższe kwoty są podane brutto tj. z podatkiem VAT.

Urządzenia wraz z montażem – 36 400 PLN

Bezpieczna nawierzchnia wraz z montażem – 13 400 20 000 PLN

Koszt dokumentacji projektowej - 8 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 49 80064 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • plac do kalisteniki.jpg
  • przybliżona lokalizacja drabinek na działce .PNG