slacek - zmiany z 2017-04-27 09:33:27
Powrót do projektu

Cykl 7 spotkań rozwoju osobistego. "Doświadcz. Poczuj. Poznaj siebie"

status: Zgłoszony


Cykl 7 spotkań mający na celu odkrywanie siebie, swoich talentów, wewnętrznego potencjału oraz uruchomienie kreatywności. W trakcie spotkań uczestnicy doświadczą różnych form technik relaksacyjnych i metod pomagających uwolnić emocje i stres, a poprzez kreatywne zajęcia z tańca, śpiewu i malarstwa intuicyjnego będą mogli odkryć i wyrazić siebie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9358161687851
szerokość geograficzna: 52.2850542391859

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

BOK Goldoniego1 , BOK Estrady 112, SAMOGŁOSKA,

Istotne informacje o lokalizacji

Bielański Ośrodek Kultury, Filia BOK


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą prowadzone w godzinach wieczornych lub w weekendy w Bielańskich Ośrodkach Kultury lub w sali Urzędu Dzielnicy w zależności od dostępności. Będą dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na płeć, wiek czy sprawność fizyczną.


Pełny opis projektu

Cykl 7 spotkań ma na celu odkrywanie siebie, swoich talentów, wewnętrznego potencjału oraz uruchomienie kreatywności, miłe spędzenie czasu oraz integrację społeczności lokalnej. W trakcie spotkań uczestnicy doświadczą różnych form technik relaksacyjnych, doświadczą metod pomagających uwolnić emocje i stres oraz poprzez kreatywne zajęcia z tańca, śpiewu i malarstwa intuicyjnego będą mogli wyrazić siebie.

W programie 7 spotkań:

1. Świadomy oddech i uważność – 2 godziny (dostępna ilość miejsc 20)

2. Relaksacja i joga – 2 godziny (dostępna ilość miejsc 20)

3. Koncert muzyki wysokowibracyjnej- 2 godziny (dostępna ilość miejsc w zależności od sali 20+)

4. Spotkanie z tańcem – np Movement Medicine, 5 rytmów, taniec improwizacja- 3 godziny ( (dostępna ilość miejsc w zależności od sali nawet 40)

5. Mini warsztat Vedic Art – malarstwo intuicyjne – 3 godziny (dostępna ilość miejsc - 20)

6. Intuicyjny śpiew - praca z głosem– 2 godziny (dostępna ilość miejsc - 20)

7. Mini warsztat rozwoju osobistego - 3 godziny (dostępna ilość miejsc - 20)

Rekomendowany jest udział w cyklu spotkań, odbywających się w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych, ale jest możliwość udziału tylko w wybranych spotkaniach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem cyklu 7 spotkań jest poprawa jakości życia mieszkańców Bielan. Stres jest zjawiskiem wszechobecnym i doświadczanym na co dzień. Skutkami kumulowanych emocji i długotrwałego stresu są nie tylko problemy emocjonalne, psychiczne, fizyczne, ale i choroby, które zaburzają funkcjonowanie w codziennym życiu. W trakcie cyklu spotkań mieszkańcy Bielan będą mogli nie tylko odreagować codzienny stres, ale także rozwinąć swój potencjał, kreatywnie spędzić czas i lepiej poznać siebie. Brakuje na Bielanach inicjatyw ogólnorozwojowych umożliwiających lepsze poznanie siebie i odreagowanie stresu. Warsztaty są odpowiedzią na wzrost poziomu stresu w społeczeństwie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt instruktorów/trenerów: 6 000,00 zł za cykl 7 spotkań

Koszt materiałów do prowadzenia zajęć: 900,00 zł

Koszty napojów i poczęstunku dla uczestników za cykl 7 spotkań – 400,00 zł

Koszty organizacyjno-administracyjne (obsługa wydarzeń, transport materiałów) 500,00 zł

Promocja (plakaty projekt i druk + płatna reklama na Facebooku) : 5001000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 8 300800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki