Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-03-30 15:39:30
Powrót do projektu

Koparka dla dzieci w Jordanku

status: Zgłoszony


Dodatkowe uatrakcyjnienie terenu OPP1 "Jordanek" przy ul. Kwatery Głównej 11 na Grochowie poprzez ustawienie metalowej obrotowej koparki dla dzieci. Urządzenie składa z siedziska dla jednego dziecka oraz ruchomego ramienia z łyżką do nabierania piasku. Dziecko może wykonywać obroty koparką w pełnym zakresie - 360 stopni.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1134052276611331134052276611
szerokość geograficzna: 52.242875763526932428757635269

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Kwatery Głównej 11

Istotne informacje o lokalizacji

Teren objęty projektem pozostaje w dyspozycji Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", będącego placówką oświatowo - wychowawczą M. St. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren OPP 1 "Jordanek” jest ogólnodostępny od świtu do zmroku. Od 1945 roku w budynku i na jego .terenie odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, adresowane dla całych rodzin.


Pełny opis projektu

Teren "Jordanka" pomimo sukcesywnej poprawy w ostatnim czasie wciąż pozostaje miejscem z nie do końca wykorzystanym potencjałem. Ustawienie niewielkiej rozmiarem, a bardzo lubianej przez dzieci obrotowej koparki do piasku spowoduje dodatkowe uatrakcyjnienie terenu jako miejsca aktywnego miejsca wypoczynku dla rodzin.W ramach projektu planowane jest:

1. Ustawienie urządzenia - koparki.

2. Teren o średnicy około 2,4 metra wokół urządzenia pokryty piaskiem

3. Zabezpieczenie piasku przed przesypywaniem się poza wyznaczony obszar poprzez montaż drewnianego płotka po okręgu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Urządzenie sprawiające wiele radości dzieciom będzie ogólnodostępne dla wszystkich chętnych od świtu do zmierzchu. Pomaga ono w rozwoju motoryki u dzieci i ćwiczy koordynację oko-ręka. Aktualnie na terenie Grochowa Północnego, jak i na terenie całej Pragi Południe brak jest wspomnianego urządzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koparka dla dzieci wraz z montażem 10000 + ogrodzenie


Całkowity koszt projektu: 10 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wymiany piasku - ok. 300 zł rocznie.

Koszty konserwacji urządzenia - niewielki, w porównaniu z bieżącymi kosztami eksploatacji terenu przy OPP1 "Jordanek".


Całkowity koszt eksploatacji: 750,00 zł

Załączniki

  • koparka_w_parku.jpg