Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-02-03 08:46:03
Powrót do projektu

Budowa 300 m. odcinka drogi rowerowej na Białołęce.

status: Zgłoszony


Wybudowanie brakującego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej od skrzyżowania z ul. Porajów na most Marii Skłodowskiej-Curie. Droga rowerowa od skrzyżowania z ul. Ćmielowską biegnie po zachodniej stronie ul. Świderskiej. Od skrzyżowania z ul. Porajów, do mostu (czyli na ok 250-300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9584721446299229584721446299
szerokość geograficzna: 52.312128693348833121286933488

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Świderska, od skrzyżowania z ul. Porajów do mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny przez 24 godz. na dobę


Pełny opis projektu

Wybudowanie brakującego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej od skrzyżowania z ul. Porajów na most Marii Skłodowskiej-Curie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Droga rowerowa od skrzyżowania z ul. Ćmielowską biegnie po zachodniej stronie ul. Świderskiej. Od skrzyżowania z ul. Porajów, do mostu (czyli na ok 250-300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią. Powoduje to, że rowerzyści, którzy chcą wjechać ze Świderskiej na trasę mostu Marii Skłodowskiej-Curie, muszą trzykrotnie przejeżdżać przez ulicę, w tym raz przez przejście bez sygnalizacji świetlnej (dwie jezdnie skrzyżowania Porajów/Świderska i ponownie Świderska). Fragment drogi rowerowej po wschodniej stronie Świderskiej jest wykonany w przestarzałej technologii i mocno zniszczony. Po przeniesieniu jej na stronę zachodnią, w tym miejscu można ułożyć chodnik dla pieszych, którego częściowo tam nie ma.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa drogi rowerowej: 50 000 - 100 000 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki