Autor projektu - zmiany z 2017-03-08 13:32:08
Powrót do projektu

Budowa 300 m. odcinka drogi rowerowej na Białołęce.

status: Zgłoszony


Wybudowanie brakującego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej od skrzyżowania z ul. Porajów na most Marii Skłodowskiej-Curie . Droga rowerowa od skrzyżowania z ul. Ćmielowską biegnie (po zachodniej stronie ul. Świderskiej. Od skrzyżowania z ul. Porajów, do mostu (czyli na ok 250-300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią. ulicy). Wybudowanie brakującego odcinka chodnika dla pieszych po wschodniej stronie Świderskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9584721446299
szerokość geograficzna: 52.3121286933488

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Świderska, od skrzyżowania z ul. Porajów do mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny przez 24 godz. na dobę


Pełny opis projektu

Wybudowanie ok. 300 m. brakującego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej od skrzyżowania z ul. Porajów na most Marii Skłodowskiej-Curie (po zachodniej stronie ulicy) z łagodnym wjazdem na trasę mostu. Wybudowanie brakującego odcinka chodnika dla pieszych po wschodniej stronie Świderskiej na odcinku ok. 120 m. (do ul. Wittinga do drogi pieszej wzdłuż mostu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Droga rowerowa od skrzyżowania z ul. Ćmielowską biegnie po zachodniej stronie ul. Świderskiej. Od skrzyżowania z ul. Porajów , do mostu (czyli na ok 250-długości 300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią ulicy. Powoduje to, że rowerzyściRowerzyści, którzy chcą wjechać ze Świderskiej na trasę mostu Marii Skłodowskiej-Curie, muszą trzykrotnie przejeżdżać przez ulicę, w tym raz przez przejście bez sygnalizacji świetlnej (dwie jezdnie skrzyżowania Porajów/Świderska i ponownie Świderska). Fragment drogi rowerowej po wschodniej stronie Świderskiej jest wykonany w przestarzałej technologii i mocno zniszczony. Po przeniesieniu jej na stronę zachodnią, w tym miejscu można ułożyć chodnik dla pieszych, którego częściowo tam nie mazniszczony. Na odcinku od Wittinga od mostu po stronie wschodniej ul. Świderskiej brakuje chodnika dla pieszych. Realizacja projektu zwiększy komfort i bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychBudowa

projekt i budowa drogi rowerowej oraz chodnika: 50 000 - 100 000 155 000 zł

dokumentacja: 17 500


Całkowity koszt projektu: 100 000172 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 1563_prezentacja_publiczne dyskusje.pdf