Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-18 12:32:18
Powrót do projektu
Multikiosk w Parku Moczydło

Virtualna Warszawa – turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych.

status: Zgłoszony


Z udźwiękowionych Multikiosków kiosków multimedialnych będą mogli korzystać wszyscy, w tym również osoby z dysfunkcją wzroku. Możliwe będzie przeglądanie prezentacji multimedialnych i zdjęć, jak również odsłuchanie w formie dźwiękowej oraz wyszukiwanie informacji w Internecie. Umieszczona mapa Mapa będzie jednocześnie wypukła , ale również i graficzna, tak aby każdy widzący mógł zorientować się w terenie. Urządzenie będzie obsługiwane przez aplikację Virtualna Warszawa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.95016129314899494922184944153
szerokość geograficzna: 52.2406264966984623183160945218

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Teren Parku Moczydło, w miejscu należącym do M. St. Warszawy, na skrzyżowaniu dwóch ścieżek pieszych i rowerowych - miejsce oznaczone na mapieE. Szymańskiego, od strony ul. Elekcyjnej.

Istotne informacje o lokalizacji

Kiosk zostanie umieszczony na terenie Parku MoczydłoE. Szymańskiego, w miejscu należącym do M. St. Warszawy, na skrzyżowaniu dwóch ścieżek pieszych i rowerowych. Na terenie Parku znajduje się staw, który przyciąga mieszkańców Woli i innych dzielnic, a także Stadion Olimpia, który co weekend zamienia się w popularny targ lokalny. W pobliżu znajdują się Wojewódzki Urząd Pracy, szkoły i przedszkola oraz Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS oraz basen odkryty Park Wodny Moczydło, odwiedzany w sezonie letnim przez mieszkańców całej Warszawyod strony ul. Elekcyjnej.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • turystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z Multikiosku kiosku multimedialnego będą mogli bezpłatnie korzystać mieszkańcy Woli oraz pozostałych dzielnic Warszawy, a także turyści. Obiekt będzie dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki udźwiękowieniu i zainstalowaniu zamieszczeniu mapy dotykowej, z efektów projektu będą mogły korzystać również osoby niewidome i słabowidzące, a także osoby starsze. Udźwiękowienie i informacja multimedialna będąca zawartością kiosku, będzie dostępna w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej, co umożliwi korzystanie z kiosku turystom i innym osobom obcojęzycznym. Kiosk zostanie wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i na zużycie przez korzystających.


Pełny opis projektu

W wielu ciekawych turystycznie miejscach Warszawy brakuje informacji. Sytuacja ta dotyczy także obszaru Parku Moczydło, który posiada na swoim terenie jedynie płaską mapę informacyjną, niedostosowaną do rozwijających się potrzeb społeczeństwa, w tym także osób niewidomych i niedowidzącychMultikiosk w Parku E. Szymańskiego. Potrzebne jest nowoczesne rozwiązanie problemu braku dostępności do informacji, udostępniające je w sposób graficzny i dźwiękowy, osiągalny dla wszystkich. Dzięki stworzeniu kiosku mieszkańcy Mieszkańcy i turyści odwiedzający park będą mogli lepiej poznać to miejsce, zorientować się w okolicy, dowiedzieć się najciekawszych informacji o tym miejscu, skorzystać z internetuInternetu. Projekt zakłada wytypowanie wykonawców, którzy zaprojektują i wykonają Multikiosk kiosk multimedialny wraz z jego funkcjonalnościami:

- wypukłej, graficznej mapy dotykowej (tablicy tyflograficznej) Parku Moczydło i jego otoczenia, umożliwiającej wypukłą, graficzną mapą dotykową (tyflograficzną) umożliwiającą szczegółowe zapoznanie się z topografią (dostępnymi ścieżkami i miejscami, w których warto się zatrzymać itp.); - informacji dźwiękowej i multimedialnej (tekst, zdjęcia, prezentacje) dotyczącej historii, topografii, przyrody Parku Moczydło w języku polskim i angielskim. - dostęp

- informacją dźwiękową i multimedialną

- dostępem do Wi-Fi umożliwiający skorzystanie z Internetu w celu wyszukania informacji czy sprawdzenia dojazdu.

Plan będzie wyposażony w dużą czcionkę i kolory kontrastowe dla osób słabowidzących oraz opisy w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych. Przy wykonaniu projektu zostanie wykorzystana technologia Beacon (technologia z kodem, która poinformuje o lokalizacji Multikiosku użytkownika z zainstalowaną aplikacją na smartfonie, współpracująca z aplikacjami takimi jak Wirtualna Warszawa czy Your Way) oraz aplikacja QR code (która pozwoli użytkownikowi taką aplikację pobrać). Planowana zawartość informacyjna MultikioskuUmieszczone na kiosku beacony (małe nadajniki sygnału radiowego, będą przesyłały sygnały z aplikacji do aparatów telefonicznych, zaś QR code pozwoli pobierać aplikację Virtualna Warszawa na telefony).

Wykonawca kiosku będzie musiał zapewnić 5-letnią gwarancję. Urządzenie będzie dostosowane również dla użytkowników poruszających się na wózkach. Wszystkie treści, które będą dostępne na urządzeniach, będą konsultowane ze Stołecznym Biurem Turystyki, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biurem Marketingu Miasta na etapie realizacji projektu. Na urządzeniach będzie pojawiał się napis: „W razie awarii lub dewastacji zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu – Warszawa 19 115”.

Zawartość informacyjna:

- Plan obejmujący cały teren obszar Parku Moczydło z zaznaczonymi wejściami, alejkami spacerowymi, ścieżkami rowerowymi, boiskami sportowymi, placami zabaw dla dzieci, parkiem parkour, kortem do gry w tenisa, stawami, stadionem sportowym, bazarkiem, innymi ważnymi obiektami jak Górka Moczydłowska czy Pomnik Jezusa Chrystusa.

- Informację w formie prezentacji multimedialnej z tekstem i zdjęciami, udźwiękowioną, w j. polskim i angielskim dotyczącą:

1) wielkości, celów utworzenia, historii parku i jego obiektów: stadionu, Pomnika Jezusa, bazarku i innych 2) zwierząt i roślin, które obiektów na ternie, regulaminu

2) aktualności o mieście i dzielnicy, aktualizowane przynajmniej raz w msc., dostarczane przez Biuro Marketingu Miasta i dzielnicę

3) opis flory i fauny, którą można napotkać w parku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Moczydło E. Szymańskiego jest bardzo popularnym miejscem nie tylko pośród mieszkańców Woli, ale także całej Warszawy. Multikiosk Kiosk multimedialny będzie stanowił atrakcję dla osób w różnym wieku. Multimedialna forma zachęci ich do pogłębienia wiedzy o Parku oraz ułatwi poruszanie się po nim, dzięki czemu zacznie przyciągać coraz więcej odwiedzających. Dzięki utworzeniu Multikiosku, Park Moczydło stanie się także bardziej dostępny dla osób niewidomych i niedowidzących, ułatwi poruszanie się po ścieżkach. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność turystyczną dzielnicy oraz uwrażliwi pełnosprawnych mieszkańców na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów. Dostosowanie otoczenia pomoże osobom niepełnosprawnym aktywniej spędzać czas i wspomoże pogłębienie integracji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a resztą społeczeństwa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

- zaprojektowanie i wykonanie planu tyflograficznego z Braille'm- 16500 zł

- stacja komputerowa z monitorem dotykowym, udźwiękowienie (moduł elektroniczny i głośniki) - 11000 zł

- opracowanie treści i informacji graficznych prezentowanych w kiosku w języku polski i angielskim – 6000 zł

- zaprojektowanie i wykonanie stojaka z obudową i zadaszeniem ze stali nierdzewnej - 10000 zł - montaż - 8500 zł - przyłączenie prądu - 8000 zł Harmonogram prac: - projekt: styczeń - marzec 2018 - zamawianie / wykonywanie materiałów: kwiecień - czerwiec 2018 - instalacja Multikiosku: lipiec 2018(na obudowie będzie się znajdował znak „Budżetu partycypacyjnego”, zgodny z „systemem identyfikacji wizualnej oznaczania wykonywanych zadań w ramach budżetu partycypacyjnego”

- wybranie miejsca, wylanie betonowego trzonu ze śrubami, montaż

- przyłączenie prądu


Całkowity koszt projektu: 81 266,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- prace serwisowe, aktualizacja informacji danych wgranych do systemu - serwis - min. raz w msc.

- uzupełnianie uszkodzonych elementów, włączników

-uzupełnienie brakującej / wymiana uszkodzonej tabliczki z QR code

- zasilanie, miejsce na serwerze

- stały dostęp do Internetu

- zasilanie - miejsce na serwerzeubezpieczenie na pokrywanie kosztów naprawy uszkodzeń w wyniku aktów wandalizmu


Całkowity koszt eksploatacji: 6 0009 840,00 zł

Załączniki

  • Podobna realizacja - Multikiosk Drzonków.png