WOŚ_Mokotów_1 - zmiany z 2017-04-25 12:17:25
Powrót do projektu

Sad przy domu kultury - EKOMIASTO

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu stworzenie o sadu owocowego z łąką kwietną uzupełnionego o tabliczki informacyjne. Pięknie wyglądająca, zielona przestrzeń, służąca ludziom i zwierzętom. Oczyszczająca powietrze i dająca okazję do edukacji dzieci. Można także śmiało korzystać z owoców i kwiatów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0246509313583370246509313583
szerokość geograficzna: 52.168181336218005168181336218

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Służewski Dom Kultury

Istotne informacje o lokalizacji

Tyły domu kultury


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w publicznej przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego sadu owocowego z drzewami i krzewami o powierzchni około 500 m2 poprzez posadzenie 20 drzew owocowych starych odmian tj. jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa i 100 sadzonek krzewów owocowych tj. malina, porzeczka, agrest i wysianie na całej powierzchni sadu łąki kwietnej. Mamy nadzieję, że sad stanie się atrakcyjnym miejscem dla ludzi oraz domem dla ptaków, owadów i innych organizmów. Takich miejsc bardzo brakuje w Warszawie. Projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska oraz ekspertem od sadów tradycyjnych. Biorąc pod uwagę konieczność jak najlepszego uzytowania placu przez dzieci i ich opiekunów. Wykonanie sadu według załączonych wytycznych. Dodatkowo w pobliżu sadu owocowego powinna znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące drzew i krzewów owocowych oraz łąki kwietnej. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne np: z PCV, umocowana na stabilnym drewnianym, wkopywanym w podłoże słupie. Miejski sad owocowy wykonać można na dobrze nasłonecznionej powierzchni gdzie gleba jest dostatecznie żyzna i wystarczająco wilgotna.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miejskie sady owocowe są bardzo dobrą metodą zagospodarowania terenów miejskich gdzie nie występują nasadzenia drzew i krzewów. Dzięki posadzeniu drzew i krzewów owocowych w ciągu kilku lat powstanie miejsce przyjazne ludziom i zwierzętom, które będzie dostarczać mieszkańcom owoców i zacienionego miejsca odpoczynku. Sad stanie się enklawą dla ptaków i owadów, gdzie znajdą one pożywienie i miejsce do życia. Drzewa owocowe dostarczają cienia w upalne dni, pięknie kwitną na wiosnę, liście przebarwiają się na jesieni co sprawia, że drzewa te stają się bardzo atrakcyjne dla mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Konsultacje eksperckie wstępny plan nasadzeń - 1000 zł Wykonanie łąki kwietnej 500 metrów - 25000 zł Drzewa owocowe,z palikowaniem, podsypaniem ziemią, posadzeniem i podlewaniem do jesieni. 20 sztuk - 2000 zł Krzewy owocowe z posadzeniem, podsypaniem ziemią i podlewaniem do jesieni.100 sztuk - 2000 zł Tabliczki informacyjne małe na drzewa i krzewy z opracowaniem 25 sztuk - 2500 zł Tabliczka średnia przy ziemi łąka z opracowaniem- 500 zł


Całkowity koszt projektu: 33 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sad owocowy nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Należy 2-4 raz w roku skosić łąkę, jeśli potrzeba wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz zebrać opadłe owoce. Szacunkowy koszt koszenia zabiegów pielęgnacyjnych i utylizacji spadów oceniany jest na 10 zł/m2 rocznie. Całkowity roczny koszt utrzymania sadu to 1500 zł Dodatkowym kosztem jest utrzymanie tablicy informacyjnej. Po trzech latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 400 zł sztuka/3 lat. W okresie suszy może pojawić się dodatkowym kosztem jest podlewanie młodych drzew i krzewów.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • SAD OWOCOWY Wykonanie i utrzymanie pdf.pdf
  • Przykład sad Fort Bema.pdf