Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 13:06:09
Powrót do projektu

Stoły do pingponga ping-ponga na Polu Mokotowskim

status: Zgłoszony


Projekt zakłada postawienie dwóch stołów do pingponga ping-ponga w otoczeniu zieleni dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz wszystkich chętnych przebywających na Polu Mokotowskim.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0130316019058
szerokość geograficzna: 52.2143918137673

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Pole Mokotowskie od strony ul. Waryńskiego 23 oraz ul. Batorego - w bocznej asfaltowej, oświetlonej uliczce

Istotne informacje o lokalizacji

Dostępny do niedawna stół do pingponga po śródmiejskiej stronie Pola Mokotowskiego został zlikwidowany. Warto przywrócić go w tym samym miejscu (wewnętrzna uliczka od strony ul. Waryńskiego 23 oraz Batorego).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada postawienie dwóch stołów do pingponga na terenie Pola Mokotowskiego, a zatem parku. Będą więc one ogólnodostępne przez całą dobę, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (np. przestrzeganie ciszy nocnej).


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu poszerzenie śródmiejskiej bazy ogólnodostępnych miejsc do uprawiania sportu. Dostępny do niedawna stół do pingponga po śródmiejskiej stronie Pola Mokotowskiego został zniszczony przez wandali. Projekt zakłada postawienie dwóch stołów: jeden w poprzednim miejscu, w którym stał już stół do gry w ping ponga, czyli w alejce prowadzącej w głąb parku od strony ul. Batorego, drugi stół w alejce prowadzącej do ul. Batorego. Oba stoły blisko siebie, w zasięgu wzroku. Alejki są oświetlone.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wśród starej śródmiejskiej zabudowy niewiele jest ogólnodostępnych miejsc do uprawiania sportu, a stara infrastruktura jest zazwyczaj likwidowana. Pole Mokotowskie jest miejscem aktywnie uprawianych sportów i rekreacji (frisbee, badminton, siłownia plenerowa, tai chi, itp), zatem ustawienie stołów do pingponga poszerzyłoby sportową ofertę parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

2 stoły do pingponga wraz z utrzymaniem - 12,4 tys. zł brutto
Całkowity koszt projektu: 12 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

400 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • miejsce na stół.jpg