Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-03-07 12:21:07
Powrót do projektu

Projekt Życie.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada prowadzenie zajęć sportowo – motywacyjnych dla młodzieży szkół podstawowych. Istotą projektu jest połączenie ćwiczeń ogólnorozwojowych i treningu bokserskiego z działaniami psychologicznymi. Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz pokazanie możliwości wyboru. Projekt skierowany jest dla młodzieży wykluczonej społecznie/zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0828709602355960828709602356
szerokość geograficzna: 52.248928864753572489288647536

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywać się 2 x w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 18:30 (I grupa) oraz 18:30 – 20:00 (II grupa) od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2018 r.W zajęciach może wziąć udział każdy młody mieszkaniec Pragi-Południe w wieku od 12 do 16 lat.

Zajęcia są bezpłatne.


Pełny opis projektu

Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć sportowo – motywacyjnych skierowanych dla młodzieży szkół podstawowych w dzielnicy Praga-Południe.

Cykl zajęć odbywać się będzie w ciągu 10 miesięcy – od stycznia do czerwca 2018 r. i od września do grudnia 2018 r.

Istotą projektu jest połączenie ćwiczeń fizycznych z działaniami psychologicznymi. Zajęcia te będą prowadzone w wybranym obiekcie sportowym i będą obejmować zajęcia ogólnorozwojowe z elementami dyscypliny: boks. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, jak również popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz pokazanie możliwości wyboru sportowego stylu życia jako alternatywy dla nieakceptowanych społecznie form aktywności. Zajęcia będą zawierały elementy działań psychologicznych ukierunkowanych na zmianę postaw. Projekt skierowany jest dla młodzieży wykluczonej społecznie lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym, która ze względów finansowych nie jest wstanie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych poza WF w szkole.Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami dyscypliny: boks dla dwóch grup młodzieży w Centrum Społecznym PACA 40.I grupa młodzieży w wieku od 12 do 14 lat, II grupa młodzież w wieku od 15 lat do 16.

Maksymalna ilość osób w jednej grupie – 14.

Zajęcia 2 razy w tygodniu, po 1,5 h. (w poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 18:30 (I grupa) oraz 18:30 – 20:00 (II grupa)).

Pierwszy etap od początku stycznia do końca czerwca 2018 r. II etap od początku września do końca grudnia 2018 r.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Popularyzacja sportu wśród młodzieży z dzielnicy Praga-Południe. Możliwość nauki podstawowych elementów i zasad rywalizacji sportowej.

Pozytywne oddziaływanie na świadomość aktywności sportowej młodzieży.

Dodatkowym ważnym elementem będą działania psychologiczne, mające na celu próbę zmiany postaw i podniesienie motywacji do zdrowego i społecznie akceptowanego stylu życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynajęcie sali (10 miesięcy) - 13500

Wynagrodzenie trenera (270 h) - 18000

Wynagrodzenie coach'a (135 h) - 9000

Koszt rękawic (28) - 1960


Całkowity koszt projektu: 42 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki