Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-03-07 13:36:07
Powrót do projektu

UZUPEŁNIENIE ŁĄKI KWIETNEJ Z ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI O PSZCZOŁACH i KOSZENIEM KOSĄ

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. A także umożliwi przeprowadzanie zajęć o pszczołach z kursem koszenia kosą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9583520889282239583520889282
szerokość geograficzna: 52.206144445647622061444456476

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Obszar Parku Szczęśliwickiego

Istotne informacje o lokalizacji

Uzupełnienie łąki kwietnej przed wejściem do parku, od strony pętli A, pszczoły kwietnej i łąki kwietnej od ulicy Przy Parku oraz stworzenie nowej w najbardziej optymalnym miejscu Parku Szczęśliwickiego - obszar dobrze nasłoneczniony lub w półcieniu (powierzchnia nasłonecznienia przez co najmniej 5 godziny dziennie).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej, nie przewiduję stworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu. Z zajęć edukacyjnych o pszczołach z nauką koszenia kosą będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich za zgodą opiekuna prawnego


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu zadbanie o już istniejące i stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej wraz z uzupełnieniem o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Zajęcia edukacyjne o pszczołach mają przybliżyć rolę zapylaczy w mieście, podczas tych warsztatów może odbyć się kurs koszenia kosą tradycyjną.

Kurs koszenia kosą tradycyjną dla mieszkańców jest odpowiedzią na nadmierne wykorzystywanie w przestrzeni miasta i przydomowych ogródków kosiarek i kos spalinowych. Urządzenia te oprócz generowania hałasu wydzielają do atmosfery duże ilości spalin szkodliwych dla środowiska i samego użytkownika. Ma to na celu zadbać i przypomnieć mieszkańcom o istnieniu ekologicznej metody koszenia kosą tradycyjną pozwalającej utrzymać trawniki i łąki w należytej kondycji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników i synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Kosiarki i kosy spalinowe to nie tylko hałas o bardzo dużym natężeniu, to także ogromna ilość spalin. Bardzo ważne jest również to, że podczas używania kosiarek i kos spalinowych ginie o wiele więcej pożytecznych owadów.

Koszenie kosą tradycyjną daję szansę ucieczki mieszkańcom trawnika lub łąki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie łąki 100 metrów kwadratowych, według wytycznych z załącznika.

Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 20 zł/m2

Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 10 zł/m2

Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2

Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 10 zł/m2

Wałowanie terenu: 5 zł/m2

Razem koszt za m2: 50 zł

2. Tabliczka informacyjna stojąca (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygrafiti o wymiarach 50x60cm) wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika. Razem koszt za sztukę: 400 zł

Razem całkowity koszt (50 zł x 200 metrów) łąka + 400 zł tabliczka = 10400 zł|

Cena może się zmienić w zależności od zastosowanych składu gatunkowego i procentowego specjalistycznych mieszanek nasion oraz zastosowanego sposobu przygotowanie gruntu.

3. Koszt kursu instruktorzy Koszt: 3 instruktorów x 3 godzin x 150zł = 1350 zł

Ostrze + osprzęt Koszt: 9 kos x 200 zł = 1800 zł

4. Jedzenie i napoje dla uczestników = 500 zł

5. Zajęcia edukacyjne o pszczołach

6. wynajem 9 kos (przez organizatora kursu koszenia)


Całkowity koszt projektu: 14 050,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty ok. 2-3 zł za m2 koszenia. (200m2 x 3zł = 600 zł)


Całkowity koszt eksploatacji: 600,00 zł

Załączniki