Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 13:37:07
Powrót do projektu

DEFIBRYLATORY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TARGÓWKU

status: Zgłoszony


Zakup defibrylatora AED (urządzenia do automatycznej defibrylacji osób z zatrzymaniem krążenia) dla szkół podstawowych, w Dzielnicy Targówek, celu poprawy bezpieczeństwa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04936265932338
szerokość geograficzna: 52.291212706438465

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe na Targówku:

Szkola Podstawowa Nr 114

Szkola Podstawowa 298

Szkola Podstawowa 275

Szkola Podstawowa SP 277

Szkola Podstawowa SP 285

Szkola Podstawowa 206

Szkola Podstawowa SP 28

Szkola Podstawowa SP 84

Szkola Podstawowa 42

Szkola Podstawowa SP 52

Istotne informacje o lokalizacji

REMISZEWSKA 40, KRAKUSA 2A, HIERONIMA 2, SUWALSKA 29, TURMONCKA 20, BARTNICZA 2, GOSCIERADOWSKA 18/20, RADZYMINSKA 227, BALKONOWA 4, SAMARYTANKI 11A.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urządzenie defibrylator AED ogólnodostępne w godzinach otwarcia szkoły. Dzięki automatyzacji defibrylatora AED - praktycznie każdy może go bezpiecznie zastosować wobec osoby z zatrzymaniem akcji krążenia (serca) . Urządzenie skutecznie zabezpieczy osoby nie wymagające użycia defibrylatora, a znacznie zwiększy szanse przeżycia osobie wymagającej defibrylacji, do czasu przyjazdu karetki pogotowia.


Pełny opis projektu

Defibrylator AED jest urządzeniem ratującym życie osobom z zatrzymaniem krążenia (pot. zawał) przed przyjazdem karetki pogotowia. Łatwość w obsłudze wynikająca z komend głosowych wydawanych przez urządzenie, pozwala praktycznie każdemu udzielać pomocy. Dzięki łatwości w transporcie urządzenie może być wykorzystywane nie tylko na terenie szkoły, a takze w strefie najbliższych ulic.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Defibrylatory ratują życie osobom z zatrzymaniem krażenia jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. Dzięki łatwości w obsłudze moze go użyć praktycznie każdy dorosły.

Defibrylator AED służy do przywracania prawidłowego rytmu pracy serca w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). NZK to stan, w którym dochodzi do zatrzymania prawidłowej czynności mechanicznej serca, skutkującego ustaniem krążenia krwi. Pamiętaj! Natychmiastowe użycie AED

zwiększa szanse na przeżycie!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup urządzenia AED 7936,00zł

elektrody pediatryczne 432,00zł

zakup gabloty i tablic informacyjnych 460,00zł


Całkowity koszt projektu: 88 280,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

serwis i wymiana elektrod 1raz na 2lata - 800,00zł

dzięki 8 letniej gwarancji na urządzenie - koszty napraw przeniesione na producenta.

Dzięki umiejscowieniu urządzenia na terenie szkoły, zabezpieczenie urządzenia przed zniszczeniem zapewni Dyrekcja Szkoły.


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki