Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2017-05-30 18:23:30
Powrót do projektu

DEFIBRYLATORY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TARGÓWKU

Defibrylatory do Szkół Podstawowych na Targówku

status: Zgłoszony


Zakup defibrylatora AED (urządzenia do automatycznej defibrylacji osób z zatrzymaniem krążenia) dla szkół podstawowych, w Dzielnicy Targówek, celu poprawy bezpieczeństwa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0493626593234
szerokość geograficzna: 52.2912127064385

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe na Targówku:

Szkoła Podstawowa Nr 114

Szkoła Podstawowa 298

Szkoła Podstawowa 275

Szkoła Podstawowa SP 277

Szkoła Podstawowa SP 285

Szkoła Podstawowa 206

Szkoła Podstawowa SP 28

Szkoła Podstawowa SP 84

Szkoła Podstawowa SP 52

Szkoła Podstawowa nr 377

Szkoła Podstawowa nr 378

Szkoła Podstawowa nr 58

Zespół Szkół nr 113

Istotne informacje o lokalizacji

REMISZEWSKA 40, KRAKUSA 2A, HIERONIMA 2, SUWALSKA 29, TURMONCKA 20, BARTNICZA 2, GOSCIERADOWSKA 18/20, RADZYMINSKA 227, TROCKA 4, SAMARYTANKI 11A, BARTNICZA 8, MIESZKA I 7, OLGIERDA 35/41


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urządzenie defibrylator AED ogólnodostępne w godzinach otwarcia szkoły. Dzięki automatyzacji defibrylatora AED - praktycznie każdy może go bezpiecznie zastosować wobec osoby z zatrzymaniem akcji krążenia (serca) . Urządzenie skutecznie zabezpieczy osoby nie wymagające użycia defibrylatora, a znacznie zwiększy szanse przeżycia osobie wymagającej defibrylacji, do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Prawidłowo przeszkolony personel szkoły pomoże w użyciu sprzętu w prawidłowy sposób.


Pełny opis projektu

Defibrylator AED jest urządzeniem ratującym życie osobom z zatrzymaniem krążenia (pot. zawał) przed przyjazdem karetki pogotowia. Łatwość w obsłudze wynikająca z komend głosowych wydawanych przez urządzenie, pozwala praktycznie każdemu udzielać pomocy. Dzięki łatwości w transporcie urządzenie może być wykorzystywane nie tylko na terenie szkoły, a takze w strefie najbliższych ulic.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Defibrylatory ratują życie osobom z zatrzymaniem krażenia jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. Dzięki łatwości w obsłudze moze go użyć praktycznie każdy dorosły.

Defibrylator AED służy do przywracania prawidłowego rytmu pracy serca w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). NZK to stan, w którym dochodzi do zatrzymania prawidłowej czynności mechanicznej serca, skutkującego ustaniem krążenia krwi. Pamiętaj! Natychmiastowe użycie AED

zwiększa szanse na przeżycie!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt defibrylatorów – 86824 zł brutto

Szafki - 7215 zł

Klucz pediatryczny - 8203 zł

Przeszkolenie – 13000 zł

Oznakowanie z BP 163 zł

Zewnętrzne oznakowanie AED – 1105 zł


Całkowity koszt projektu: 116 510,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wymiana baterii co 4 lata - 800 zł

Elektrody SMART II (okres ważności 2 lata)- jeżeli sprzęt zostanie użyty do ratowania życia przez osobę nie związaną z ratownictwem medycznym koszty wymiany elektrod pokrywa dostawca sprzętu, koszt wymiany 285 zł.

Dzięki umiejscowieniu urządzenia na terenie szkoły, zabezpieczenie urządzenia przed zniszczeniem zapewni Dyrekcja Szkoły.


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki