Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 16:01:31
Powrót do projektu

Dni Parków i malowanie kredą. Bociani Zakątek, Park Henrykowski, Park Myśliborska.

status: Zgłoszony


W Bocianim Zakątku, Parku Henrykowskim i placu zabaw przy ul. Myśliborskiej odbędą się Dni Parków. To zabawa od wschodu do zachodu, która połączy Białołękę. W programie będą m.in. gry, malowanie kredą po chodniku, warsztaty audiowizualne, obserwacja przyrody, muzyka i catering.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0536456108093
szerokość geograficzna: 52.3495758390546

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bociani Zakątek, Park Henrykowski, ul. Myśliborska

Istotne informacje o lokalizacji

Park Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród

Park Henrykowski przy ul. Klasyków

Park ul. Myśliborska


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dni Parków są dla wszystkich, w szczególności dla tych co chcą latem spędzić miło czas w parku na sąsiedzkiej zabawie. Wydarzenie uwzględni potrzeby różnych grup m.in. młodzieży, dorosłych, matek z dziećmi, seniorów. Godziny imprezy zostaną określone w programie wydarzenia. Poprzedzające Dni Parków warsztaty audiowizualne odbędą się z chętnymi osobami, dobrze znającymi park. Podczas warsztatów będą przedstawiciele różnych grup: matek z dziećmi, młodzieży, dorosłych.


Pełny opis projektu

Dni Parków to pomysł na zabawę i integrację sąsiedzką pomiędzy mieszkańcami różnych części Białołęki. Rozpoczniemy ją we wschodniej części - w Bocianim Zakątku przy ul. Ruskowy Bród, następnie przeniesiemy się do położonego centralnie Parku Henrykowskiego, a zakończymy na nowo powstającym terenie przy ul. Myśliborskiej, po stronie zachodniej.Program Dni Parków będzie tak przygotowany, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Dzieci wraz z rodzicami wezmą udział w niezwykłej wyprawie po parku. Będą schodzić ze ścieżek, zagłębiać się w bardziej „dzikie” tereny i poznawać najbliższą przyrodę. Podążą szlakami zwierząt, poszukają jadłodajni wiewiórek i dzięciołów. Podczas wyprawy poznają park za pomocą różnych zmysłów. Będą go wąchać, smakować, dotykać. Poprzez zabawę wiele się nauczą o miejscu, które często odwiedzają.Wśród atrakcji znajdzie się malowanie kredą na chodniku, nowe i stare gry podwórkowe jak "chłopek", skakanie w gumę. Wystąpi znany didżej. Będzie też grillowany poczęstunek - kiełbaski, karkówka, warzywa, napoje itp.Dni Parków przybliżą nam swoją historię samego parku. Będzie to historia opowiedziana przez mieszkańców, jego użytkowników, a przygotowana podczas warsztatów audiowizualnych. Warsztaty tzw. „wideo uczestniczącego” odbędą się wcześniej, tak aby ich efekt w postaci filmu był pokazany podczas Dnia Parku. Weźmie w nich udział ok. 12 osób (z różnych grup wiekowych). Ich celem będzie wspólna refleksja nad przestrzenią, sposobem urządzenia, funkcjonalnością, dostosowaniem do potrzeb poszczególnych grup i osób, a także przyszłością parku. W trakcie 4 spotkań poprzedzających (soboty-niedzielę, by mogły w nich wziąć również osoby aktywne zawodowo) przygotują swój własny film, w którym przedstawią park i ich zdaniem, najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem otoczenia. Film powstanie na zasadach audiowizualnej diagnozy partycypacyjnej – uczestnicy najpierw poznają podstawy realizacji filmowej, by następnie samemu wyprodukować krótką etiudę. Film zostanie zaprezentowany uczestnikom Dni Parków, tak by wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w dyskusji.Tradycję Dnia Parku zapoczątkował Bociani Zakątek. Dzień Bocianiego Zakątka zostanie zrealizowany w tym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Parki to miejsca spotkań osób w różnym wieku. Są przestrzenią do zabawy i odpoczynku. Korzystamy z nich, jednak czasem mało znamy inne osoby, bądź mało rozmawiamy jak można nasz park uczynić piękniejszym. Jak go uczynić bardziej przyjaznym, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno młodzieży jaki dorosłych, matek z dziećmi.Dni Parków umożliwią lepsze poznanie się użytkowników parków. Będą integracją i wspólną zabawą. Podczas Dni Parków odbędzie się dyskusja, jak uczynić park bardziej funkcjonalnym, co jest w nim ciekawego, że warto go odwiedzić. Poprzez trzy lokalizacje w różnych częściach Białołęki poznajemy lepiej naszą dzielnicę. Dni Parków łączą Białołękę od wschodu do zachodu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Elementy kosztorysu 1 Dnia Parku:

1. Przyrodnicza wyprawa parkowa i zabawy dla dzieci - 2000 zł

Przyrodnicza wyprawa - 3 godz. dla 15 rodzin (po 2 rodziców lub 1 rodzica + co najmniej 1 dziecko w wieku 3-10 lat). Pozostałe zabawy dla chętnych - 6 godz.

2. Muzyka DJ wraz z nagłośnieniem i obsługą techniczną - 7000 6500

3. Zaiks do muzyki DJ/ubezpieczenie imprezy - 1800 zł

4. Warsztaty audiowizualne (4 warsztaty poprzedzające x 6 godz. dla 13 osób + 1 warsztat prezentacyjny x 6 godz dla odwiedzających na pikniku, w tym: ekran; projektor; obsługa (projekcja filmów zrealizowanych po warsztatach). Sesja zdjęciowa na pikniku - 7000 zł

5. Warsztaty dla młodzieży i dorosłych podczas pikniku (6 godz) - 2000 zł

6. Catering (kiełbaski, karkówka, żeberka barbecue, warzywa z grilla itp., napoje) wraz z obsługą i pozwoleniami sanitarno – epidemiologicznymi 150 osób x 50 - 7500 zł

7. Promocja (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia) - 2000 zł

8. Sprzątanie miejsca parku - 500 zł

9. Wynajem TOI TOI (2 x 150) - 300 zł

RAZEM BRUTTO (23%VAT) 29600 zł3 Dni Parku

29600 zł x 3 = 88800 zł

RAZEM BRUTTO (23%VAT) 88800 zł
Całkowity koszt projektu: 88 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki