Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-18 12:53:18
Powrót do projektu

Skarby Woli. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?

status: Zgłoszony


Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych miejsc w dzielnicy z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej "geocaching". W trakcie spotkań prowadzonych w formie Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

1. Co to jest i na Na czym polega gra „geocaching”

2. Jak szukać skrytek przy pomocy aplikacji na smartfonie smartfonaPo ukończyć warsztatach uczestnicy będą potrafili samodzielnie posługiwać się urządzeniami mobilnymi w celu poszukiwania skrytek i odnajdywania ważnych i ciekawych miejsc w okolicy.


Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała dzielnica

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zakłada organizację 6 spotkań w formie warsztatów podzielonych na dwie części. Teoretyczną (prezentującą wskazane zagadnienia) oraz praktyczną (pokazującą sposób użycia nabytej wiedzy w terenie).


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada organizację 6 bezpłatnych warsztatów organizowanych dla dzieci, młodzieży licealnej, studentów i dorosłych. Zapisy na warsztaty będą odbywały się przez profil na FB, ogłoszenia w liceach i domach kultury. Dotyczy poruszania się po ogólnodostępnych miejscach. Nie wyklucza żadnych grup społecznych (w tym osób niepełnosprawnych).


Pełny opis projektu

Większość osób nie zna okolicy w której mieszka. Ludzie poruszają Poruszamy się utartymi , stałymi szlakami: dom-praca, dom-sklep, dom-kościół, bardzo rzadko wybierając inne drogi. Zazwyczaj nie mają pojęcia/nie zdają Nie zdajemy sobie sprawy co znajduje się po przysłowiowej drugiej stronie ulicy. Podobnie jest z historią miejsc, budynków, osób. Budynki, pomniki, przydrożne kapliczki i krzyże pomimo, że są niemymi świadkami historii to dla przeciętnego mieszkańca są - niemi świadkowie historii są dla nas tylko nic nie znaczącą budowlą. Osoby które mieszkały w sąsiedztwie i tworzyły historię miejsca, miasta, kraju absolutnie niekojarzone i nierozpoznawane. Razem z rozwojem nowoczesnych technologii ludzie coraz rzadziej opuszczają opuszczamy swoje domy. Telewizja, komputer, smartfony stanowią dla niech całkowite nas jedyne źródło informacji oraz kontaktów społecznych. Oprócz odcięcia Odcinamy się od lokalnej społeczności, co ma to też negatywny wpływ na aktywność fizyczną, gorsze samopoczucie a w efekcie na i pogorszenie zdrowia.

W odpowiedzi na powyższe powstała gra terenowa – Geocaching. Gra polega na poszukiwaniu skarbów umieszczonych w interesujących miejscach przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych miejsc w dzielnicy z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej „geocaching”.

W trakcie 6 dwuczęściowych spotkań, organizowanych w formie warsztatów, uczestnicy dowiedzą się na czym polega gra, jak korzystać z aplikacji gry na smartfonie oraz jak znajdywać skrytki umieszczone na terenie dzielnicy. Projekt przeznaczony jest dla 6 grup po 30 osób w każdym wieku.

Cyklicznie organizowane warsztaty będą składały się z dwóch części:

teoretycznej prowadzonej w formie wykładu i trwającej wykładu trwającego 1,5 godziny: prezentacja ogólnych zasad oraz wprowadzenie do gry, obsługa aplikacji mobilnej, założenie bezpłatnego konta na stronie geocaching.com. Po zakończeniu tej części uczestnicy dowiedzą się na czym polega gra geocaching, jakie typy i rozmiary skrytek można znaleźć na terenie dzielnicy, jakie jest podstawowe wyposażenie każdej skrytki, co zrobić jak znajdzie się skrytkę w tereniepo znalezieniu skrytki, jak szukać skrytek oraz jak obsłużyć aplikację mobilną na smartfonie.

praktycznej polegającej na 2,5 godzinnym spacerze godzinnego spaceru po okolicznych skrytkach. Skrytki zostaną założone przez instruktorów na cele szkoleniowe. Będą to skrytki: tradycyjna, wieloetapowa, zagadka oraz letterbox hybrydowy. Druga część warsztatów ma na celu sprawdzenie zapamiętanych informacji oraz korektę nieskutecznych zachowań. Po ukończeniu tej części uczestnicy będą potrafili samodzielnie znajdywać skrytki w terenie, będą wiedzieć jak bezpiecznie podjąć skrytkę, tak żeby nie wzbudzić zainteresowania osób postronnych. Nauczą się również jak zakładać własne skrytki, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy o dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Edukacja regionalna i krajoznawcza – propagowanie wiedzy o najbliższej okolicy.

2. Odkrycie walorów rekreacyjnych dzielnicy, jej historii, dorobku kulturowego, zasobów przyrodniczych.

3. Promocja aktywnego trybu życia w różnych grupach wiekowych.

4. Przedstawienie atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, aktywizacja osób starszych.

6. Wzmacnianie więzi społecznych i integracja międzypokoleniowa. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

7. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnych. Zapobieganie „analfabetyzmowi informacyjnemu” przez propagowanie praktycznej umiejętności obsługi urządzeń mobilnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada przeprowadzenie 6 spotkań składających się z części teoretycznej i praktycznej:

1. Część teoretyczna (90 minut)

2. Część praktyczna (150 minut)

Koszty realizacji projektu:

- sala miejska ze sprzętem multimedialnym (sala należąca do zasobów dzielnicy) (0 zł)

- zatrudnienie dwóch trenerów na 4 godzinne spotkania, składające się z 1,5 godzinnej części teoretycznej oraz 2,5 godzinnej części praktycznej (6 spotkań x 4 h x 2 trenerów = 4800 zł)

- druk materiałów dla uczestników (broszura o geocechingu, mapa, pamiątkowy "certyfikat" - Polish Wood Geocoin) (6 spotkań x 30 uczestników x 15 zł osobę = 2700 zł)

- promocja projektu (druk plakatów, ulotek, prowadzenie strony projektu) (6 spotkań x 250 zł na materiały do jednego spotkania = 1500 zł)

- przygotowanie skrytek szkoleniowych (każda skrytka powinna zawierać: logbook, czyli dziennik znalezieni, długopis). Skrytki powinny być wykonane z plastikowych pojemników hermetycznych lub zakręcanych. Skrytki umieszczone zostaną na terenach ogólnodostępnych w pobliżu atrakcyjnych turystycznie lub przyrodniczo miejsc (6 spotkań x 4 skrytki x 50 zł za jedną skrytkę = 1200 zł)

- księgowość (300 zł)

- koordynacja projektu (700 zł)

Podane powyżej koszty są kosztami brutto.


Całkowity koszt projektu: 11 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki