Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:27:21
Powrót do projektu

Przyjazny Skwer Kompani AK "Żniwiarz"

status: Zgłoszony


Projekt zakłada trzy działania w obrębie Skweru Kompanii AK "Żniwiarz"

- montaż placu zabaw wśród drzew - wykonanego z naturalnych materiałów, wtapiającego się w okolicę.

- montażu koszy na psie odchody (razem z pojemnikami na torebki) oraz tablic zachęcających do sprzątania

- stworzenia przyłączy elektrycznych (dostęp po kontakcie z Urzędem Dzielnicy)wymianę koszty na śmieci


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9875023365020759875023365021
szerokość geograficzna: 52.270608059273542706080592735

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny -dotyczy montażu ogólnodostępnych elementów na ogólnodostępnym skwerze.


Pełny opis projektu

Projekt zagospodrawania skweru składa się z trzech elementów - atrakcji dla dzieci, rozwiązania dla właścicieli psów oraz umożliwienia dostępu do prądu.1. Plac zabaw

Stworzenie niewielkiego miejsca (2 elementy) do zabaw dla dzieci w wieku 6-13lat z wykorzystaniem drzew i naturalnego ukształtowania terenunaturalnych materiałów. Zagospodarowanie na ten cel pasa wzdłuż ulicy Karpińskiego (zaznaczone nr. 1 na mapce w załączniku). Na zaznaczonym pasie rośnie wiele drzew, plac zabaw do umieszczenia w miejscu prześwitu - gdzie drzewa rosną rzadziej, ale jednak gdzie będzie on między nimi "schowany".

Na placu zabaw przewidziane miejsce do wspinania (np. metalowa kula do wspinania i schronienia w środku), konstrukcja a la domek na drzewie /schronienie gdzie dzieci mogą się bawić (np. domek na drzewie/podesty wokół drzew ze schronieniami), przejście pomiędzy domkiem a drzewem, platformy do przechodzenia, sieci wokół drzew do wspinania, wielki instrumentkonstrukcja typu bocianie gniazdo- zdjęcie w zał.)/ Domek do którego można wejść ale po którym można się wspinać (przykładowe zdjęcie w zał). Atrakcje z wykorzystaniem naturalnych materiałów, wtapiające się miejsce. Atrakcje wykonane tak aby nie niszczyć drzew.2. Dla psów

Dużym problemem na Skwerze są psie odchody. Chcemy zachęcić właścicieli do sprzątania podczas spacerów. Postawienie dystrybutorów na torebki na psie odchody (4 szt) przy wejściach na skwer. Dodatkowo postawienie estetycznychartystycznych, dowcipnie zaprojektowanych tablic informacyjnych przypominających o zbieraniu pozostałości po psich spacerach.3. Przyłącze do prądu. Stworzenie podłączenia tak aby można było z niego korzystać przy organizacji wydarzeń. – założenie 2 budek zamykanych (do uzyskania dostępu kontakt z Urzędem Dzielnicy) Budka założona w dwóch miejscach – 1) przy „głównym trawniku” (w centralnej części skwerku) 2) przy „placyku” wybrukowanej okrągłym chodniku od strony ul. Sułkowskiego. (oznaczone numerkiem 3 na mapce).Wymiana koszy

Obecnie na skwerze jest niezwykle dużo koszy, są stare, nieestetyczne a w dodatku wiele z nich jest odkrytych tak że ptaki wydziobują ze środka śmieci.W projekcie zakładamy postawienie 10 nowych, estetycznych koszy na śmieci.W planie było również zrobienie przyłacza elektrycznego które ułatwiłoby ogranizację wydarzeń- pomysł ten nie dostał jednak akceptacji ze strony konserwatora.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwer A.K. Żniwiarz ma olbrzymi potencjał jako miejsce gdzie spotykają się i spędzają czas sąsiedzi. Jak donoszą stare "podania" gdy jeszcze był placem Tucholskim tętnił życiem. Obecnie jest miejscem wyprowadzania psów . Zależy nam żeby przywrócić go do życia, uatrakcyjnić go najmłodszym, ułatwić organizowanie wydarzeń. Oprócz stworzenia atrakcji dla dzieci i ułatwienia dla wydarzeń w postaci przyłącza do prądu niezbędne jest zmniejszenie ilości kup na trawnikach- stąd propozycje zwiększenia dostępności torebek na psie odchody.

Chcemy aby Skwer był miejscem gdzie dzieci, rodziny i sąsiedzi chętnie przychodzą aby spędzić czas i spotkać z sąsiadami. Miejscem które zachęca do organizowania wydarzeń społecznych, towarzyskich, sąsiedzkich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Plac zabaw - 20 000zł

proponowane atrakcje: Rzeźba do wspinania; Platformy między drzewami + domek na drzewie; Siatka + zjeżdżalnia; Wielki instrument do grania. Dla psów - 7600zł Proponowane wyposażenie: kosze na odchody 4szt; Domek do którego można wejść oraz na który można się wspiać/ Element do wspinania-zabawy (np. typu bocianie gniazdo) - 25 000złDla psów

-kosze na psie odchody 4 szt zakup i montaż, zestaw torebek na rok) - 6700zł

- 3 tablice przypominające o sprzątaniu + artystyczny/ciekawy projekt graficzny tablic Podłączenie do prądu (2 podłączenia)- 3000zł RAZEM 30 600zł- 4500złKosze na śmieci - zakup i montaż 10 szt - 15 000zł.Dodatkowe koszty niezbędne przy realizacji projektu (zgodnie z rekomendacjami UDz):

- projekt 10 000zł

- inspektor nadzoru 5 000złRAZEM 66 200zł


Całkowity koszt projektu: 30 60066 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Uzupełnianie torebek w koszach na odchody - na bieżąco

Konserwacja placu zabaw


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • skwer żniwiarza Mapka.pdf
  • bocianie gniazdo.jpeg
  • wspinanie i domek1.jpeg