Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 20:19:21
Powrót do projektu

Jadłodzielnia Foodsharingprzy placu Szembeka

status: Zgłoszony


Jadłodzielnia Foodsharing przy placu Szembeka to projekt zlokalizowany przy ul. Zamienieckiej w bezpośrednim sasiędztwie bazaru przy pl. Szembeka i Centrum Handlowego Szembeka. Jadłodzielnia to To punkt wymiany jedzenia, którego sami nie zagospodarujemy, a nie chcemy wyrzucać. Projekt zakłada swobodne dzielenie się wszystkich ze wszystkimi i opiera się na wspólnocie i odpowiedzialności mieszkańców Grochowa.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Zamieniecka 80 przy przystanku Gdecka 02. Dogodna lokalizacja to również plac centralny pomiędzy CH Szembeka a bazarem.

Istotne informacje o lokalizacji

Zamieniecka 80 przy przystanku Gdecka 02, dogodna lokalizacja to również plac centralny pomiędzy CH Szembeka a bazarem. Po ustaleniu statusu prawnego tego terenu mozliwe jest umiejscowienie Jadłodzielni na placu, ze względów marketingowych realna jest zgoda na projekt społeczny od aktualnego zarządcy terenu. Jadłodzielnia ma około metr szerokości i 2-3 metry długości.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jadłodzienia jest dostępna dla każdego 24 godziny na dobę, projekt jest zlokalizowany w przestrzeni publicznej.


Pełny opis projektu

Idea foodsharingu pochodzi z Niemiec, gdzie obecnie w ruch zaangażowanych jest kilkadziesiąt tysięcy aktywistów. Foodsharing działa w Polsce od lutego 2016 roku i jest już obecny w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu czy Wrocławiu. W stolicy udało się podstawić postawić już cztery Jadłodzielnie – punkty wymiany jedzenia, w których każdy może podzielić się niepotrzebną żywnością z każdym.

Foodsharing nie jest organizacją stricte charytatywną – istotne jest to, aby jedzenie nie trafiło do śmietnika. Z żywności może skorzystać każdy, zarówno osoby ubogie, jak i te, które chcą się nią po prostu poczęstować. Jest to wsparcie dla osób potrzebujących bez stygmatyzowania ich. Równie ważnym aspektem jest próba zmiany mentalności – uświadomienie ludziom, że jedzenie marnuje każdy, co razem składa się na ogromne ilości wyrzuconego pożywienia. Foodsharing dąży do tego, aby wyrzucanie jedzenia było postrzegane nie jako norma, ale odstępstwo od niej. Zasadą Foodsharingu jest maksymalne bezpieczństwo przy korzystaniu z Jadłodzielni - po ustaleniach z Sanepidem z projektu wyeliminowane są produkty po terminie do spożycia ("należy spożyć do") oraz produkty łatwo psujące się, jak np. surowe mięso. Dopuszczone są natomiast produkty po dacie minimalnej trwałości ("najlepiej spożyc przed") gdyż takie produkty są bezpieczne dla konsumenta pod warunkiem, że są właściwie przechowywane a opakowanie jest nienaruszone. Nad Jadłodzielnią stała pieczę ma opiekun - może to być wolontariusz lub osoba zatrudniona w ramach projektu na niepełny etatpreferowane rozwiązania to dwaj wolonatriusze na zmianę, lub też osoba wykonująca umowę zlecenie - 1 godzina dziennie wspierana przez wolontariusza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- wsparcie osób o niskich dochodach

- ograniczenie marnowania żywności, edukacja

- ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów spożywczych

- budowanie wspólnoty lokalnej - ewantualne zatrudnienie osoby bezrobotnej w roli opiekuna Jadłodzielni


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

szafa gastronomiczna z przeszklonymi drzwiami oraz umocowaniem do podłoża 3000 zł wiata, zadaszenie, obudowa, 3500 zł

obudowa odporna na warunki atmosferyczne, zabezpieczona przed zwierzętami, regał na produkty, które nie muszą być w lodówce - projekt plus realizacja 2500 3500

ewentualne koszty przyłącza energii elektrycznej 200 zł roczny koszt energii elektrycznej 400 zł250 zł

materiały promocyjne, plakaty informacyjne z zasadami korzystania z Jadłodzielni -, tablica informacyjna 1000 zł


Całkowity koszt projektu: 7 100750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt energii 400 600 zł na rok

koszt konserwacji 500 , środków czyszczenia 1000 zł na rok

ewentualne zatrudnienie osoby w charakterze opiekuna 2500 5460 zł na rok


Całkowity koszt eksploatacji: 3 4007 060,00 zł

Załączniki

  • jadłodzielnia niemcy.jpg
  • jadłodzielnia niemcy2.jpg
  • Plakat_FDShRNG_new.pdf
  • jadlodzielniatorun.jpg