Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 22:19:23
Powrót do projektu

SKWER LOKATORSKI

status: Zgłoszony


Skwer lokatorski, to miejsce spotkań mieszkańców, uczniów pobliskich szkół z miejscem zabaw dla dzieci.

Półkolista architektura ławek pozwala prowadzić spotkania lokatorskie, porady prawne oraz spotkaniom towarzyskim.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

U ZBIEGU UL. ZAKRZEWSKIEJ I IWICKIEJ

Istotne informacje o lokalizacji

SKWER JOLANTY BRZESKIEJ DZIAŁACZKI LOKATORSKIEJ BESTIALSKO ZAMORDOWANEJ W LESIE KABACKIM


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

.

Skwer lokatorski im .Jolanty Brzeskiej działaczki lokatorskiej, to nowa przestrzeń na Mokotowie. To przestrzeń otwarta z której wszyscy mogą skorzystać o każdej porze dnia i nocy. Do skweru każdy może dojechać rowerem, na użytkowników skweru, czeka stojak na rowery.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca integracyjnego a za razem edukacyjnego, rynkiem wymiany idei, budowania pozytywnych emocji i umocnienia więzi międzyludzkich. Aby spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze i atrakcyjnej architekturze, zapraszamy na ławki lokatorskie,dzieci na plac zabaw w śród zieleni.Słup ogłoszeniowy pozwoli na umieszczanie drobnych ogłoszeń, a także na mini wystawy. Stojak na rowery pozwoli na bezpieczne przypięcie rowerów, kosze na śmieci zapewnią czystość terenu.Projekt jest innowacyjny, nastawiony na aktywizację lokalnych społeczności oraz propagowanie otwartości, zrozumienia i współpracy. Zakłada stworzenie przyjaznej, lokatorskiej przestrzeni umożliwiający integrację międzypokoleniową.

Dzięki różnorodnym atrakcjom oraz stworzeniu potencjału do adoptowania tej przestrzeni dla własnych potrzeb. Projekt skwer lokatorski to miejsce spotkań i debat większej grupy osób, to miejsce do odpoczynku dla matek, a dla dzieci plac zabaw, dla seniorów chcących odpocząć w przyjaznym miejscu, pogawędzić na ławeczkach a może po poplotkować. Jest obok szkoła………………sąsiadująca ze skwerem, To dla uczniów miejsce do spotkań integracyjnych, ale też miejsce na wystawy dla młodych artystów. Miejsce spotkań matek z dziećmi i seniorów. Celem projektu jest stworzenie miejsca integracyjnego a za razem edukacyjnego, rynkiem wymiany idei, budowania pozytywnych emocji i umocnienia więzi międzyludzkich. Aby spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze i atrakcyjnej architekturze, towarzyszyć będą ławki lokatorskie i stoły, plac zabaw dla dzieci, nisko pienna zieleń, stojak na rowery, kosze na śmieci. Projekt jest innowacyjny, nastawiony na aktywizację lokalnych społeczności oraz propagowanie otwartości, zrozumienia i współpracy. Zakłada stworzenie przyjaznej, lokatorskiej przestrzeni umożliwiający integrację międzypokoleniową. Dzięki różnorodnym atrakcjom oraz stworzeniu potencjału do adoptowania tej przestrzeni dla własnych potrzeb.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Interaktywne miejsce debaty publicznej.

2. Przestrzeń rozrywki i spędzania wolnego czasu.

3. Budowanie więzi międzyludzkich.

4. Rozwój inicjatyw lokalnych.

5. Lokatorskie porady prawne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Ławka 8 x 1200 zł = 9600 zł

2. Stół 4 x 1600 zł = 6400 zł

3. Plac zabaw 1 x 3600 zł = 2000 zł

4. Stojak rowerowy 1 x 1000 zł = 1000 zł

5. Kosz na śmieci 2 x 70 zł = 740 zł

6. Chodnik z kostki brukowej 250 m2 x 75 zł = 22 500 zł7. Krzewy ozdobne 5000 zł

8. Słup ogłoszeniowy 1 x 2900 zł

.
Całkowity koszt projektu: 50 140,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżące remonty, konserwacja, czyszczenie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja Skweku lokatorskiego.jpg