Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-06-01 12:51:01
Powrót do projektu

SKWER LOKATORSKI

Skwer lokatorski

status: Zgłoszony


Skwer lokatorski, to miejsce spotkań mieszkańców i uczniów pobliskich szkół.

Półkolista architektura ławek pozwala prowadzić spotkania lokatorskie, porady prawne oraz spotkaniom towarzyskim.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

U ZBIEGU UL. ZAKRZEWSKIEJ I IWICKIEJ

Istotne informacje o lokalizacji

SKWER JOLANTY BRZESKIEJ DZIAŁACZKI LOKATORSKIEJ BESTIALSKO ZAMORDOWANEJ W LESIE KABACKIM


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

.

Skwer lokatorski im .Jolanty Brzeskiej działaczki lokatorskiej, to nowa przestrzeń na Mokotowie. To przestrzeń otwarta z której wszyscy mogą skorzystać o każdej porze dnia i nocy. Do skweru każdy może dojechać rowerem, na użytkowników skweru, czeka stojak na rowery.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca integracyjnego, a za razem edukacyjnego. Projekt przewiduje ustawienie trzech wysp składających się z stolika i dwóch półokrągłych ławek w taki sposób, aby każda wyspa mogła funkcjonować oddzielni, ale też żeby wszystkie wyspy tworzyły miejsce do wspólnych przestrzeni umożliwiających integrację międzypokoleniową. Dzięki różnorodnym atrakcjom oraz stworzeniu potencjału do adoptowania tej przestrzeni dla własnych potrzeb.

Projekt jest innowacyjny, nastawiony na aktywizację lokalnych społeczności oraz propagowanie otwartości, zrozumienia i współpracy.Projekt przewiduje również stojak na rowery, kosze na śmieci, kosze sanitarne na odchody psie, co jest zmorą tego skwer, a jednocześnie chodzi o wykształcenie nawyku sprzątania po swoim pupilu. Tablica informacyjna pozwoli na umieszczanie informacji dotyczących skweru takich jak organizowanie spotkań lokatorskich, informację o poradach prawnych, organizowanych warsztatach plastycznych dla dzieci i nie tylko. Nasadzenie krzewów ozdobnych na pewno urozmaici obecną zieleń..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Interaktywne miejsce debaty publicznej.

2. Przestrzeń rozrywki i spędzania wolnego czasu.

3. Budowanie więzi międzyludzkich.

4. Rozwój inicjatyw lokalnych.

5. Lokatorskie porady prawne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Ławki 6 x 1400,00=8400,00zł

2. Stoły 3 x 1300,00=3900,00zł

3. Stojak na rowery 1 x 1000,00=1000,00zł

4. Kosze na śmieci 2 x 850,00=1700,00zł

5. Kosze na odchody psie 2 x 550,00=1100,00zł

6.Tablica ogłoszeniowa 1 x 2000,00= 2000,00zł

7. Krzewy 1 x 5 000,00=5 000,00zł

.
Całkowity koszt projektu: 23 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżące remonty, konserwacja, czyszczenie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja Skweku lokatorskiego.jpg