Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:12:23
Powrót do projektu

DOMKI DLA JEŻY I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje zakup 15 domków dla jeży oraz 10 budek dla wolno żyjących kotów na terenach zielonych Rakowca. Jeże są pod ochroną i związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domki będą dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierząt.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Zielone tereny Rakowca, gdzie występują jeże i koty wolno żyjące.

Istotne informacje o lokalizacji

Zielone tereny Rakowca, gdzie pojawiają się jeże i koty wolno żyjące, w miejscach gdzie będzie zainteresowanie społeczności lokalnej i chęć karmienia tych wolno żyjących zwierząt. Na postawienie domków konieczna będzie zgoda spółdzielni mieszkaniowej czy administracji.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny dla jeży i kotów wolno żyjących żyjących w mieście. Mieszkańcy lub opiekunowie tych zwierząt, którzy wyrażą zainteresowanie i zgłoszą je, otrzymają takie domki dla jeży i wolno żyjących kotów.

Jednak jeży nie należy dokarmiać, a także omijać "strefę jeża" podczas spaceru z psem.


Pełny opis projektu

Jeże objęte są częściową ochroną gatunkową, powinny mieć zapewnione miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. To niezwykle pożyteczne stworzenia. Przeciętna długość życia jeża to siedem lat. Niestety, w mieście zwierzęta te rzadko dożywają dwóch lat! Domki łącznie z tablicą informacyjną będą ustawiane na terenach zielonych Rakowca. Domki dla kotów powinny być ocieplone, z zadaszeniem, ustawiane nie bezpośrednio na gruncie ale np, na plastikowej europalecie. Należy pamiętać, że przy temperaturze dochodzącej do -17 a nocami jeszcze niższymi, koty mają problem z przeżyciem. W okresie jesienno-zimowym jako mieszkańcy stajemy przed trudnym wyborem czy otwierać okienka w piwnicach by pomóc kotom i tym samym płacić więcej za ogrzewanie - czy patrzeć jak bezbronne zwierzęta marzną, a my płacimy niższe rachunki za ogrzewanie naszych budynków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zima to ciężki czas dla szczególnie dla zwierząt w mieście. Pomoc jeżom to proekologiczne działanie. Są to zwierzęta nocne i samotnicy. Obecność zatem jeża w naszym otoczeniu w ciągu dnia oraz nocą od później jesieni do wczesnej wiosny prawie zawsze oznacza, że coś mu dolega i potrzebuje on naszej pomocy.

Wolne koty nie lubią zbytnio naszej (ludzi) obecności. Jako mieszkańcy dzielnicy Ochota mamy obowiązek zająć się wolno żyjącymi zwierzętami - w tym jeżami i kotami, aby zabezpieczyć im bezpieczne schronienie szczególnie w okresie zimowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt domków dla jeży:

koszt 1 domku ok 200 zł x 15 szt - 3 000 zł

koszt tablicy informacyjnej wraz z instrukcjami "strefy dla jeża" 40 zł x 15 szt - 600 zł

Razem - 3 600 zł

2. Koszt domków dla kotów wolno żyjących:

koszt 1 domku ok 400 zł x 10 szt - 4 000 zł

koszt tablicy informacyjnej wraz zasadami "udomowienia" i karmienia kotów wolno żyjących 40 zł x 10 szt - 400 zł

Razem - 4 400 zł


Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki