Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-04-18 12:00:18
Powrót do projektu

DOMKI DLA JEŻY I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje zakup 15 domków dla jeży oraz 4 budek dla wolno żyjących kotów na terenach zielonych Rakowca. Jeże są pod ochroną i związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domki będą dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierząt.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Zielone tereny Rakowca, gdzie występują jeże i koty wolno żyjące.

Istotne informacje o lokalizacji

Realizację projektu (tj. ustawienie domków dla jeży i kotów) przewiduje się głównie na terenie pozostającym we władaniu m. st. Warszawy (parki na terenie Ochoty-Rakowiec, Szkoła Podstawowa nr 10). Część projektu przewiduje się do realizacji na terenie prywatnym tj. na działkach przy ul. Grójeckiej (Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota uzyskał wstępną zgodę za pośrednictwem Polskiego Związku Działkowców na ustawienie domków dla kotów i jeży na terenie ROD Leśnicy i ROD Zelmot).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny dla jeży i kotów wolno żyjących żyjących w mieście. Mieszkańcy lub opiekunowie tych zwierząt, którzy wyrażą zainteresowanie i zgłoszą je, otrzymają takie domki dla jeży i wolno żyjących kotów. Jednak jeży

Jeży nie należy dokarmiać, a także omijać "strefę jeża" podczas spaceru z psem.


Pełny opis projektu

Jeże objęte są częściową ochroną gatunkową, powinny mieć zapewnione miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. To niezwykle pożyteczne stworzenia. Przeciętna długość życia jeża to siedem lat. Niestety, w mieście zwierzęta te rzadko dożywają dwóch lat! Domki łącznie z tablicą informacyjną będą ustawiane na terenach zielonych Rakowca. Domki dla kotów powinny być ocieplone, z zadaszeniem, ustawiane nie bezpośrednio na gruncie ale np, na plastikowej europalecie. Należy pamiętać, że przy temperaturze dochodzącej do -17 a nocami jeszcze niższymi, koty mają problem z przeżyciem. W okresie jesienno-zimowym jako mieszkańcy stajemy przed trudnym wyborem czy otwierać okienka w piwnicach by pomóc kotom i tym samym płacić więcej za ogrzewanie - czy patrzeć jak bezbronne zwierzęta marzną, a my płacimy niższe rachunki za ogrzewanie naszych budynków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zima to ciężki czas dla szczególnie dla zwierząt w mieście. Pomoc jeżom to proekologiczne działanie. Są to zwierzęta nocne i samotnicy. Obecność zatem jeża w naszym otoczeniu w ciągu dnia oraz nocą od później jesieni do wczesnej wiosny prawie zawsze oznacza, że coś mu dolega i potrzebuje on naszej pomocy.

Wolne koty nie lubią zbytnio naszej (ludzi) obecności. Jako mieszkańcy dzielnicy Ochota mamy obowiązek zająć się wolno żyjącymi zwierzętami - w tym jeżami i kotami, aby zabezpieczyć im bezpieczne schronienie szczególnie w okresie zimowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. koszt zakupu i montażu domków dla jeży (15 szt. domków dla jeży – )-5250,00 zł

2. koszt tabliczek informacyjnych umieszczonych na domkach dla jeży lub w pobliżu (w zależności od możliwości ich zainstalowania- tj. kilka mniejszych na domkach lub np. dwie większe w dwóch parkach) wyniesie do 4000,00 zł.

3. koszt zakupu i ustawienia 4 szt. domków dla kotów wolno żyjących wraz z podestami oraz tabliczkami informacyjnymi na domkach- 2400,00 z (tj. 600,00 zł za domek wraz z tabliczką informacyjną i podestem)

Razem 11650 zł


Całkowity koszt projektu: 11 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki