Do 17 lutego możesz przesłać projekt lub dyskutować na forum z innymi mieszkańcami o potrzebach swojej dzielnicy
Anna Włoszek - zmiany z 2017-01-23 23:03:23
Powrót do projektu

Bo granice są tylko w głowie! Spotkania z Podróżnikami

status: Zgłoszony


Cykliczne spotkania z podróżnikami o tematyce krajoznawczej.

Dzięki nim każdy ma okazję zwiedzić nawet najdalsze zakątki Ziemi. Dotrzemy na gorące pustynie Sahary, lodowe pola Antarktydy, do amazońskiej dżungli i w najwyższe góry świata. Mamy okazję usłyszeć ciekawy komentarz prelegenta, czasem zobaczyć relację filmową, usłyszeć muzykę pochodzą z innego zakątka świata.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. J.Bruna 11, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na Starym Mokotowie, przy stacji metra Pole Mokotowskie, w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego. Atrakcyjność lokalizacji i dostępność szkoły powoduje, że z pomieszczeń szkoły, korzystają również okoliczni mieszkańcy i podmioty prywatne organizujące zajęcia dla dzieci i mieszkańców.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ma charakter dzielnicowy. Będzie to cykl 9 spotkań z podróżnikiem w soboty (1 raz w miesiącu), który na podstawie zebranych doświadczeń opowie o ciekawych podróżach, zaprezentuje pokaz slajdów z wybranych tematycznie miejsc. Uczestnikami będą dzieci w wieku 6-14 lat, które będą mogły aktywnie uczestniczyć w spotkaniu poprzez zadawanie dociekliwych pytań, a także wykonać niewielką pracę plastyczną; Realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie oferty skierowanej do lokalnej społeczności, ciekawe spędzenie wolnego czasu, również w gronie rodziny. Pokaz slajdów bez ograniczenia miejsc. Informacja o warsztatach, będzie widoczna na stronach internetowych szkoły, utworzeniu wydarzenia na FB oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu spotkań z podróżnikami. Projekt zakłada zorganizowanie raz w miesiącu (sobota) 9 spotkań, prezentując pokaz slajdów z wybranych tematycznie miejsc, z pominięciem wakacji okresu (czerwiec-lipiec-sierpień). Założeniem projektu jest zachęcić uczestników spotkań w różnym wieku do zebrania doświadczeń i informacji jak można zwiedzać świat, poznawać odmienne obyczaje i kultury, odkrywać nowe hobby , a także zintegrować lokalną społeczność oraz pomóc w nawiązywaniu znajomości i przyjaźni. Dzieci będą miały możliwość za pomocą materiałów kreatywnych, obrazy z pokazu slajdów przenieść na papier i stworzyć własny obraz wspomnień.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma charakter dzielnicowy, mający na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pasji podróżowania, budzenia ciekawości inną kulturą, obyczajami, poszanowania odmienności, tolerancji dla inności. Będzie to wirtualna podróż po wybranych krajach na co dzień niedostępnych. Podróżnik postara się opowiedzieć na każde pytanie dzieci, może podpowie rozwiązania przydatne przy planowaniu podróży, ostrzeże, zachęci, wyjaśni. Realizacja projektu pogłębi wiedzę uczestników o różnorodności i pięknie krajów na świecie. Ponadto, szkoła posiada nowoczesne zaplecze multimedialne, odpowiednie do przeprowadzenia pokazu slajdów podróżniczych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wynagrodzenie podróżnika – 9 x 700zł = 6300zł

2. Materiały kreatywne - 4000zł

3. Koordynacja projektu – 1000zł
Całkowity koszt projektu: 11 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki